اول پطرس ‮مقدمه‬

مقدمه
این نامه را پطرس رسول به مسیحیانی که در سراسر آسیای صغیر (ترکیه کنونی) پراکنده بودند می‌نویسد. مسیحیان در این زمان به خاطر ایمان خود مورد آزار و شکنجه قرار می‌گرفتند. پطرس آنها را دلداری می‌دهد و تشویق می‌کند تا نسبت به خدا وفادار بمانند و با وجود آتش آزار و شکنجه، ایمان خود را از دست ندهند.

اکنون انتخاب شده:

اول پطرس ‮مقدمه‬: PCB

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید