یوحنا 15:27 NMV

یوحنا 15:27 NMV

27و شما نیز شهادت خواهید داد، زیرا از آغاز با من بوده‌اید.