Santiago 1:9

APSD
Ang Pulong sa Dios

9Ang mga kaigsoonan diha kang Cristo nga kabos angay nga malipay sa pagpasidungog sa Dios kanila.