Santiago 1:9

CCB
Ang Pulong sa Dios

9Ang mga kaigsoonan diha kang Cristo nga kabos angay nga malipay sa pagpasidungog sa Dios kanila.