SALMOS 7
CTUBI
7
Mi' c'ajtin i tsictesʌntel jini toj bʌ i pusic'al
1C Yum Dios, tsa'ix cʌc'ʌ c bʌ ti a wenta.
Coltañon loq'uel ti' tojlel jini mu' bʌ i yajñesañoñob,
2Ame mi' mil c'uxon j contra che' bajche' bajlum,
Ame mi' tujc'añon majlel cha'an mi' bic'tesañon che' ma'anic majqui mi' coltañon.
3C Yum Dios, cʌmbil a cha'an ma'anic tsac cha'le iliyi.
Ma'anic chuqui tsac tumbe.
4Ma'anic tsac sutq'uibe i jontolil jini uts bʌ i pusic'al.
Ma'anic tsac chilbe i chubʌ'an j contra.
5Tsa'ic c cha'le bajche' iliyi, la' i yajñesañon j contra.
La' i tajon, la' i pets' t'uchtañon ti lum.
6La'ix c Yum, yom ma' mich'len jini j contrajob woliyo' bʌ ti mich'ajel.
Yomix ma' wa'tʌl a cha'len meloñel.
7La' i joyetob winicob x'ixicob.
Yom ma' buchtʌl ti meloñel ya' ti chan.
8Meleyon, c Yum, cha'an c melbal.
Pʌsbeñob toj bʌ c pusic'al.
9La' jilic i jontolil jini jontol bʌ.
Coltan jini tojo' bʌ cha'an mi' chʌn melob chuqui toj.
Come Dioset, tojet, wola' q'uelbeñon lojon c pusic'al yic'ot c ch'ujlel lojon.
10Dios jiñʌch mu' bʌ i coltañon.
Mi' coltan jini toj bʌ i pusic'al.
11Dios jiñʌch toj bʌ xmeloñel,
Mich' Dios ti jujump'ejl q'uin.
12Mi ma'anic mi' sutq'uin i bʌ jini jontol bʌ,
Dios mi caj i juc'ben i ñi' i yespada.
Chajpʌbil i jalʌjb.
13Dios tsi' chajpa i te'el jalʌjb cha'an tsʌnsa.
Tsi' mele lanza am bʌ i ñi' lajal bajche' i yat c'ajc.
14Che' bajche' mi' colel alʌl ti' ña', che' ja'el ti mucul jach mi' tejchel jontolil ti' pusic'al winicob.
Che' bajche' mi' yʌc' alʌl ti pañimil x'ixic, che' ja'el mi' p'ojlesañob lot jini jontolo' bʌ.
15Mi' melob ch'en i wenta yac. Mi' top'ob lum,
Mi' cha' yajlelob ochel ya' ba' tsi' top'oyob ch'en.
16Mi caj i cha' q'uextʌbentelob i maña tsa' bʌ i ña'tayob i mel,
Mi caj i cha' q'uextʌbentelob i jontolil.
17Mi caj c suben c Yum wocolix i yʌlʌ cha'an tojʌch.
Mi caj j c'ʌyiben i ñuclel lac Yum, jiñʌch i c'aba' jini C'ax Ñuc Bʌ.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios