SALMOS 53
CTUBI
53
Jontolob jini tontojo' bʌ
(Sal. 14)
1Jini tontojo' bʌ mi' lon alob ti' pusic'al:
Ma'anic Dios, che'ob.
Sojquemob jax, leco jax i melbalob.
Ma'anic mi' melob chuqui uts'at mi juntiquilic.
2Dios am bʌ ti panchan mi' q'uel winicob x'ixicob
Cha'an mi' q'uel mi an majch mi' ch'ʌmben isujm, mi an majch mi' sajcan Dios.
3Ti pejtelelob tsa'ix i sʌtʌyob i bʌ.
Bibi'ob jax ti mulil ti pejtelob.
Ma'anic majqui mi' mel chuqui uts'at, mi juntiquilic.
4¿Mach ba junlajalobic jini mu' bʌ i cha'leñob jontolil?
Ma'anic mi' ch'ʌmbeñob isujm.
Mi' jisañob i cha'año' bʌ Dios che' bajche' mi' c'uxob i waj.
Ma'anic mi' c'ajtiñob i coltʌntel ti Dios.
5Cabʌl tsi' lon cha'leyob bʌq'uen a contrajob ya' ba' ma'anic bʌbʌq'uen bʌ.
Come Dios mi caj i pam pucob ti guerra.
Jatet tsa' wʌc'ʌyob ti quisin, come Dios tsi' chocoyob loq'uel.
6Uts'atax muq'uic i loq'uel tilel Dios ti Sion cha'an mi' coltan israelob.
Ba' ora mi' cha' pʌy loq'uel i cha'año' bʌ ya' ba' ñup'ulob,
Tijicñayob mi caj i yubiñob israelob.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios