Juan 1
TZJW

Juan 1

1
1Ja kas nabey tok ni majun nak ta tzꞌucarsan ni cꞌo chi wiꞌ triꞌ ja Ralcꞌwalaxel ja nkꞌalasani janiꞌ rnaꞌoj ja Dios. Xa jun quibanon ruqꞌuin ja Dios in ni Dios wiꞌ arjaꞌ chakajaꞌ. 2Ja tok majun nak ta tzꞌucarsan ni xa jun wiꞌ quibanon ruqꞌuin ja Dios. 3In yataj tre rmal ja Dios chi arjaꞌ tzꞌucarsani ja caj in rwachꞌulew. Ni majun nak ta ja tzꞌucarsan ja maquita arjaꞌ tzꞌucarsani. 4Arjaꞌ Yoꞌl cꞌaslemal in ja cꞌaslemal nuyaꞌ jariꞌ caniꞌ jun nimlaj luz. Jariꞌ luz ni rsakirsanto wiꞌ quebey ja winak ojer 5in camic rmajon rsakirsaxic quewiꞌ canma ja winak chipan ja kꞌekumal in ni ma cowinnak ta wiꞌ ja kꞌekumal trij ja luz chi rchupun ta.
6Cꞌo cꞌa jun achi tak rmal ja Dios, Juan rubiꞌ. 7Ja samaj ja yataj tre ja Juan chi nuyaꞌ rbixic nak rbanic ja Ralcꞌwalaxel ja nsakirsan quebey ja winak utzcꞌa chi canojel ja winak tok xtiquicꞌaxaj nyukeꞌ quecꞌuꞌx ruqꞌuin ja Ralcꞌwalaxel. 8Ja Juan ma arjaꞌ ta ja luz pro xarwariꞌ tak rmal ja Dios chi nuyaꞌ rbixic nak rbanic ja luz. 9Jariꞌ luz ja kas mero luz xin Dios pi waweꞌ chwachꞌulew, arjaꞌ ja nsakirsani quewiꞌ canma ja winak canojelal.
10Xurqꞌuejeꞌe ja Ralcꞌwalaxel waweꞌ chwachꞌulew in masqui arjaꞌ tzꞌucarsani ja rwachꞌulew pro ja winak ja recꞌo chwach ja rwachꞌulew ma xquinimaj ta chi arjaꞌ ja luz xin Dios. 11Xurqꞌuejeꞌ chiquicojol ja rtinamit pro ejeꞌeꞌ ma xquinimaj ta. 12Pro kanojelal ja xokniman rxin, kanojelal ja yukeꞌ kacꞌuꞌx ruqꞌuin, arjaꞌ xuyaꞌ chake chi xokoc ok ralcꞌwal Dios, 13xuyaꞌ chake chi xokalax chic jutij pro ja cꞌacꞌa cꞌaslemal ja yatajnak chic chake jariꞌ ma cꞌamonpi ta chake cumal ja katiꞌt kamamaꞌ, ma xyataj ta chake cumal ja katataꞌ kateꞌ, ni majun winak yoꞌ ta chake, solo Dios yowi.
14Ja Ralcꞌwalaxel ja nkꞌalasani janiꞌ rnaꞌoj ja Dios arjaꞌ kajto, xoc kach winak, qꞌuejeꞌ chikacojol. Katzꞌat ruqꞌuin kawach chi ja rcꞌaslemal arjaꞌ mero rcꞌaslemal ja Dios, junan ruqꞌuin ja rcꞌaslemal Dios Tatixel, mchita jun ralcꞌwal ja Tatixel ja queriꞌ chi ta. Arjaꞌ nojnak ja rutzil xin Dios pa ranma, nojel ja nuchꞌob, nojel ja nbij in nojel ja nuban ni katzij wiꞌ. 15Arjaꞌ yaꞌ rbixic rmal ja Juan, quewaꞌ xbij ja Juan chique ja winak riꞌ: —Jariꞌ achi xinbij chewe ja tok quewaꞌ xinbij chewe riꞌ, cꞌo na jun ja majaꞌn tumaj rsamaj, arjaꞌ más na nim rukꞌij chinwach anin. Queriꞌ nbij chewe como arjaꞌ ni cꞌo chi wiꞌ ja tok majaꞌn quinalaxi masqui anin in nabey winak chwach, xincheꞌ chewe, neꞌe ja Juan.
16Ja Ralcꞌwalaxel janila nojnak ja rutzil xin Dios pa ranma in jariꞌ utzil ocnak chic chake ajoj in xa janiꞌ npi más npi más pa tak kanma in xa sipan chake. 17Ja Moisés arjaꞌ yowi ja ley xin Dios pro ja Jesucristo arjaꞌ cꞌamyonto ja rutzil ja nsipaj ja Dios, arjaꞌ cꞌamyonto ja totajem ja ni katzij wiꞌ chi totajem. 18Ni majutij cꞌo ta jun winak tzꞌatyon ta rwach ja Dios pro ja Ralcꞌwal Dios ja ni xarwariꞌ jun arjaꞌ cꞌo pa ranma ja Tatixel, xa jun quibanon ruqꞌuin in arjaꞌ rkꞌalasan chikawach janiꞌ rnaꞌoj ja Dios.
* * * * * * * * * *
19Ja Juan arjaꞌ xeta̱kel juleꞌ achiꞌiꞌ ruqꞌuin cumal ja raj Israel chi necꞌaxax tre nak ja rocnak wiꞌ. Pa Jerusalén xeꞌelel wiꞌ ja rachiꞌiꞌ, juleꞌ chique e sacerdote in juleꞌ chic chique e levita. Ja tok xeꞌekaj ruqꞌuin ja Juan quewaꞌ quibij tre riꞌ: —¿Nak chi at achiꞌal? xecheꞌ tre. 20Arjaꞌ bien xkꞌalasaj chiquewach chi ma arjaꞌ ta ja Cristo. 21In quibij chic tre:
—¿Nak cꞌa atocnak wiꞌ, la maxta cꞌa atat ja rat Elías? xecheꞌ chic tre.
—Mni, neꞌe ja Juan chique. In quibij chic tre:
—¿La maxta cꞌa atat ja rat profeta ja bitajnak can chake chi natpi na? xecheꞌ chic tre.
—Mni, ma anin ta chakajaꞌ, neꞌ chic chique. 22In quibij chic jutij tre:
—¿Nak cꞌa ja kas atocnak wiꞌ? Tabij chake nak abanic utzcꞌa chi cꞌoli nekabij chique ja retakyonto kaxin awqꞌuin, xecheꞌ tre. 23Ja cꞌa Juan xbij chique:
—Ja nbanic anin jariꞌ rtzꞌiban can ja profeta Isaías ojer quewariꞌ: —Cꞌo jun achi nurak na ruchiꞌ pa jun lugar ja bar kas talan wiꞌ in quewaꞌ nbij chique ja winak riꞌ: —Techomarsaj ja recꞌaslemal chi raybexic ja kajaw Dios, neꞌ chique. Jawaꞌ ja tzꞌibtajnak can, anin cꞌariꞌ ja nrak nuchiꞌ, neꞌe ja Juan chique.
24Ja rachiꞌiꞌ ja retakonel ruqꞌuin ja Juan ecꞌo juleꞌ fariseo etakyonel quixin. 25In quibij chic tre:
—Ja wi ma atat ta ja rat Cristo in wi ma at Elías ta in nixtacꞌa at profeta ta ja kayben chi npi na ¿nak cꞌa tre tok neꞌaban bautizar ja winak? xecheꞌ chic tre. 26Ja cꞌa Juan xbij chique:
—Ja ranin yaꞌ ncoj ja tok nenuban bautizar ja winak pro ja camic cꞌo jun checojol jariꞌ más chi na nim rukꞌij xarwariꞌ mta enaben chi queriꞌ. 27Anin xa rbixic nyaꞌ ja samaj xin Dios ja xtumaj rbanic arjaꞌ como más chi na nim rukꞌij arjaꞌ chinwach anin, nixtacꞌa yatal ta chwij xquintiloc ta ruqꞌuin chi rquiric ja rcꞌamal rxajab. Queriꞌ xbij chique.
28Jawaꞌ tzij bantaji riꞌ chipan jun lugar rbinaꞌan Betábara ja cꞌo chic chajuparaj binelyaꞌ rbinaꞌan Jordán, triꞌ ntajin wiꞌ ja Juan chi neruban bautizar ja winak.
29Ja cꞌa chi rcab kꞌij ja Juan xutzꞌat pon ja Jesús chi xajalal majaꞌn turkaj ruqꞌuin in quewaꞌ xbij chique ja winak riꞌ:
—Tetzꞌataꞌ mpeꞌ ja rachi leꞌ, arjaꞌ noc na caniꞌ jun carnelo ja nba̱n sacrificar chwach ja Dios, arjaꞌ takonto waweꞌ chwachꞌulew rmal ja Dios chi nurchupuꞌ kaj ja kil kamac kanojelal ja rok winak. 30Ja cꞌalaꞌ ja nbin chic chewe chi nurbanaꞌ na ja samaj xin Dios in más chi na nim rukꞌij arjaꞌ chinwach anin. Anin in nabey winak chwach pro arjaꞌ ni cꞌo chi wiꞌ triꞌ ja tok majaꞌn quinalaxi. Queriꞌ nbin chewe. 31Anin nabey mta nnaben chi arjaꞌ ja Toꞌonel ja takonto rmal ja Dios pro rmal arjaꞌ tok inpenak camic, rmal arjaꞌ tok nmajon quibanic bautizar ja winak tre yaꞌ. Queriꞌ nmajon rbanic utzcꞌa chi ajoj ja rok aj Israel nkotakij chi arjaꞌ ja Toꞌonel ja takonto rmal ja Dios, neꞌe ja Juan chique. 32In xbij chic chique:
—Anin xintzꞌat ja rEspíritu Santo penak chicaj caniꞌ jun ajsakaxicꞌ kajto trij in qꞌuejeꞌ ruqꞌuin. 33Pro ja nabey mta nnaben chi arjaꞌ ja Toꞌonel ja takonto rmal ja Dios pro jariꞌ kꞌalasax chinwach rmal ja Dios. Ja cꞌa Dios arjaꞌ intakyonto chi nenuban bautizar ja winak tre yaꞌ in quewaꞌ xbij chwe riꞌ: —Ja tok xtatzꞌat ja rachi ja xtikajto ja rEspíritu Santo trij in xtiqꞌuejeꞌ ruqꞌuin, arjaꞌ cꞌariꞌ xtibano bautizar quixin ja winak tre ja rEspíritu Santo. Queriꞌ xbij chwe, 34in caniꞌ xbij chwe ni queriꞌ xintzꞌat in camic nbij chewe chi jalaꞌ jun achi leꞌ arjaꞌ ja Ralcꞌwal Dios. Queriꞌ xbij ja Juan chique ja winak.
* * * * * * * * * *
35Ja cꞌa chi rcab kꞌij cꞌo chic jutij ja Juan chipan ja lugar e rachbil e caꞌiꞌ rdiscípulo. 36Peti ja Jesús, kꞌax cuqꞌuin ja winak. Ja cꞌa Juan tok xutzꞌat ja Jesús quewaꞌ xbij chique ja winak riꞌ:
—Tetzꞌataꞌ mpeꞌ ja rachi leꞌ, arjaꞌ noc na caniꞌ jun carnelo ja nba̱n sacrificar chwach ja Dios. Queriꞌ xbij chique. 37Ja cꞌa re caꞌiꞌ discípulo rxin ja Juan ejeꞌeꞌ tok quicꞌaxaj chi queriꞌ xbij xetreꞌel trij ja Jesús. 38Ja cꞌa Jesús tok caꞌy can trij xerutzꞌat chi etran trij:
—¿Nak necanoj? neꞌ chique.
—Rabí ¿bar atcꞌo wiꞌ? xecheꞌ tre. (Rabí tibij tzij Maestro.) 39In bix chique rmal ja Jesús:
—Joꞌ, quixtreꞌ chwij, tekatzꞌataꞌ ja bar incꞌo wiꞌ, xecheꞌxi. Queriꞌ queban xetreꞌel trij. Xeꞌekaji ja bar cꞌo wiꞌ in jariꞌ kꞌij xeqꞌuejeꞌ ruqꞌuin, a las cuatro chi lariꞌ xin takakꞌij.
40Ja re caꞌiꞌ achiꞌiꞌ ja xecꞌaxani ja xbij ja Juan in xetreꞌel trij ja Jesús, jun chique rbinaꞌan Andrés ja rchꞌalal ja Simón Pedro. 41Be chanim ja rAndrés ruqꞌuin ja Simón ja rchꞌalal in quewaꞌ xbij tre riꞌ: —Camic kawil ja Mesías, neꞌ tre. (Mesías tibij tzij Cristo.) 42Cꞌacꞌariꞌ xucꞌamel ruqꞌuin ja Jesús. Ja cꞌa tok xeꞌekaji kas tzꞌelwachixi ja Simón rmal ja Jesús in quewaꞌ bix tre riꞌ: —Atat at Simón, at rcꞌajol ja Jonás pro nyataj chi na jun ja biꞌaj chawe Cefas natcheꞌxi. (Cefas tibij tzij Pedro owi abaj.)
43Ja cꞌa chi rcab kꞌij chic ja Jesús nuchꞌob chi nbe chipan ja departamento Galilea. Cꞌacꞌariꞌ be ruqꞌuin ja Felipe in xbij tre:
—Joꞌ, cattreꞌel chwij, neꞌ tre. 44Ja Felipe arjaꞌ aj Betsaida. Ja Betsaida jariꞌ quitinamit ja rAndrés in Pedro, pa rcuenta Galilea cꞌo wiꞌ. 45Be ja Felipe ruqꞌuin ja Natanael in quewaꞌ xbij tre riꞌ:
—Camic kawilon chic ja Toꞌonel ja tzꞌibtal can chi npi na, ja tzꞌibtal can chipan ja ley xin Dios rmal ja Moisés in tzꞌibtal can chakajaꞌ cumal ja juleꞌ chic profeta. Ja waꞌan ariꞌ ja Jesús ja raj Nazaret ja rcꞌajol ja José, neꞌ tre. 46Ja cꞌa Natanael arjaꞌ xbij:
—¿La cꞌol ek jun achi nwinakar na triꞌ pa Nazaret ja congana buena? neꞌe.
—Joꞌ mpeꞌ, tekatzataꞌ, neꞌxi rmal ja Felipe in xebe. 47Ja cꞌa tok xeꞌekaji tzꞌati ja Natanael rmal ja Jesús in quewaꞌ xbij ja Jesús riꞌ:
—Tetzꞌataꞌ mpeꞌ ja Natanael leꞌ, arjaꞌ jun achi aj Israel pro ni katzij wiꞌ chi aj Israel, arjaꞌ jun utzlaj achi in ni mta wiꞌ jun engaño nuban. Queriꞌ xbij ja Jesús. 48Ja cꞌa Natanael tok xcꞌaxaj ja bix tre rmal ja Jesús quewaꞌ xbij tre riꞌ:
—¿Nak tre awotak takaꞌan nwach? neꞌ tre.
—Atat tok majaꞌn catesiqꞌuixto rmal ja Felipe tokoriꞌ xatnutzꞌat chi at tzꞌubul chuxeꞌ jun cheꞌ higuera, neꞌxi rmal ja Jesús.
49—Rabí, camic bien chꞌobtaj mwal chi atat ja rat Ralcꞌwal Dios, atat ja rat Rey kaxin ja rok aj Israel, neꞌe ja Natanael tre.
50—Takaꞌan jurata xinanimaj rmal ja xinbij chawe chi xatnutzꞌat chi attzꞌubul chuxeꞌ ja cheꞌ. Pro cꞌo na nimak tak milagro natzꞌat na ja más chi na nimak chwach ja caniꞌ xatzꞌat camic riꞌ, neꞌxi rmal ja Jesús. 51Cꞌacꞌariꞌ xbij chic chique:
—Ni katzij wiꞌ ja xtinbij chewe riꞌ, netzꞌat na ja caj jakali, neꞌetzꞌat na ja ángel xin Dios chi nejoteꞌe in nexuleꞌto pro mwal anin nyataj chique chi nqueban queriꞌ, mwal anin ja rin Alcꞌwalaxel ja xinoc alaxic cuqꞌuin ja winak, queriꞌ xbij chique.

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Tz'utujil (Ja Cꞌacꞌa Chominem)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.