Zuwã 1
XAVNT
1
'Re ĩhâimana u'âsi mono mreme na ĩsisi hã ĩsihâibazé wasu'u
1Duréihã ti'ai õ ré hã, marĩ õ uptabi di. Ropoto na te te sãna'rata õ ré, te 're mo, 'Re ĩhâimana u'âsi mono mreme na ĩsisi hã. Ta hã te siré 're simasisi u'âsi zahuré, 'Re ĩhâimana u'âsi mono me. Duré ta hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono. 2Ti'ai õ ré hã, te siré 're simasisi zahuré, marĩ õ uptabi ré hã. 3Ta hã ma tô uburé te te ro'apoto, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te tãma ĩpisutuzéb zarina. Te te ro'apoto mono õ 'wa'âhã, aré marĩ õ uptabi di. 4Ta hã rowẽ na 're ĩdahâimana u'âsi za'ra mono zé nhomri'wa, te dama 're hâimana, 'Re ĩhâimana u'âsi mono mreme na ĩsisi hã. Dama rob'uiwẽ'wa ne, rowa'a na damorĩ wẽ na 're danomro mono da, te za roti wẽ na te te dama 're awaihu'u. 5Robra na ne, dawasété na 're danomro mono nherẽ, te za dama rob'uiwẽ'wa ne 're ĩmorĩ hã te te 're da'apawaptob u'âsi, tinhimiroti na. Niwa da te dawi uprosi waihu'u õ di za ĩsimiroti hã, dawasété na 're ĩdanomro mono norĩ hã.
6Tawamhã 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã ma tô aibâ hã satõ, te te dama 're sadawa wasu'u mono da. Aibâ nhisi hã Zuwã na ĩsisi hã. 7Ta hã ma tô te te dama 're wasu'u, rob'uiwẽ'wa ne 're ĩmorĩ wasu'u hã. 8Zuwã hã rob'uiwẽ'wa ne 're ĩmorĩ hã 're hâimana mono õ di. Rob'uiwẽ'wa ne 're ĩmorĩ wasu'u na te te 're da'apo're pu'u mono da si, ma tô we datẽme wi, Zuwã hã. 9Rob'uiwẽ'wa ne 're ĩmorĩ hã tô sena ĩsimiroti hã. Ta hã ti'ai u ma we datẽme wi, aihĩni ĩsimiroti hã da te waihu'u pese za'ra da.
10-11Ta hã te oto ti'ai ãma 're hâimana, 'Re ĩhâimana u'âsi mono mreme na ĩsisi hã. Tazahã 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa para, te te ro'apoto mono nherẽ, ro'apoto mono 'wa na da te waihu'u za'ra õ di. Tisiré zudezu norĩ rob u, ma tô wei mo. Tane nherẽ, sô 're tob'uzu za'ra mono õ di, ta norĩ hã. 12Ni'wam norĩ si ma tô sô 're tob'uzu za'ra. Ma tô te te ãma 're sasõmri za'ra. Taha wa, ma tô ta norĩ si pisutu za'ra, 'Re ĩhâimana u'âsi mono 'ra, 're hâimana za'ra mono da. 13E ĩ'ra siro, ma tô ta norĩ hã 're rere'e, ti'ai ãma timama sipoto na. Mare di. Taha zarina, ĩ'ra siro, 're rere'e mono õ di. 'Re ĩhâimana u'âsi mono si ma tô ãma 're 'ra za'ra.
14Dama 'Re ĩhâimana u'âsi mono wasu'u'wa da hã, wa'rata 're sãmra mono da, ma tô sihâiba. Simizawi pese uptabi di. Ĩsimiroti hã wẽ uptabi di. 'Re ĩhâimana u'âsi mono 'ra wa, õhõ si 're morĩ wẽ uptabi di. Misire ĩ'ra hã. Õhõ si, waihu'u pese uptabi di. Wa norĩ hã wa tô wasiwi waihu'u za'ra ni, 're ĩmorĩ wẽ uptabi na. Ĩwaihu'u pese na zama, wa tô waihu'u za'ra ni.
15Ta hã ma tô Zuwã Batita hã te te dama 're wasu'u, 'Re ĩhâimana u'âsi mono 'ra na, da te 're waihu'u za'ra mono da. Ãne ĩtẽme wisi wamhã, te dama 'mahâ, Zuwã Batita hã:
— Õhõta aibâ hã te wei mo. Ĩwana, wa tô te aima 're wasu'u za'ra wa'wa: “Õ hã ĩ̱za'u si wei morĩ nherẽ, ĩ̱ma pire di. E marĩ wa. Ĩ̱poto õ ré, 're morĩ u'âsi wa.” — Ãne ma tô dama rowasu'u, Zuwã Batita hã.
16-17Duréihã wahi'rada Mozési hã ma tô te te dama 're roti, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimiroti zarina. 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te tãma ĩwaihu'uzéb zarina, ma tô te te dama 're roti, ãma 're danomro wẽ mono da. Zezu Cristu hã ma tô õhõ si te te dama 're waihu'u, dawasété nherẽ, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te 're ĩda'azawi pese mono zém na. Simizawi pese uptabi wa, te te 're wa'apawaptob u'âsi, ãma 're wanomro wẽ mono da, Zezu Cristu hã. 18Ti'ai ãma 're ĩdanomro mono hã datõmo na da te 're 'madâ'â za'ra mono õ di, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã. Õhõ si, ma tô Timama hã 'madâ, siré 're simasisi u'âsi zahuré mono wa, Timama me. Ĩ'ra hã misire, 'Re ĩhâimana u'âsi mono 'ra hã. Ta hã ma tô te te dama 're wasu'u u'âsi Timama hã, da te 're waihu'u za'ra mono da.
Zuwã Batita te te dama 're ĩrowasu'u mono zé wasu'u
Marcusi 1.1; Rucasi 3.2-3
19Tawamhã aibâ norĩ hã ma tô aihutu, Zuwã Batitaha u, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma, da'ãma romhuri'wa norĩ hã. Tipawapto'wa norĩ me, ma tô ĩtẽme aihutu, réwita norĩ me. Zudezu norĩ ma roti'wa norĩ hã te te satõrĩ za'ra wa, ma ĩtẽme aihutu, Zeruzarẽ hawi.
Tawamhã ĩtẽme sihutu wamhã, te siwi sadanharĩ za'ra, ãne:
— E 'wa hã, a hã.
20Taha wa, te ãne tãma siwasu'u za'ra:
— Wa hã Cristu õ di, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te ĩpisudu hã, Danho'reptui'wa da.
21Te duré siwi sadanharĩ za'ra:
— E 'wa hã bété, a hã. E a hã, Eriasi apâ aihâiwa'udu.
Tawamhã asa te duré tãma nharĩ za'ra:
— Mare di. Ta hãi õ di, wa hã.
Taha wa, te duré siwi sadanha:
— E a hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa wasu'u'wa zô, 're ĩdanhimipari za'ra mono, te 're aimo.
Tawamhã asa te duré tãma nharĩ za'ra:
— Mare di. Wa hã, ta hãi õ di.
22Tawamhã te duré siwi sadanha:
— E 'wa hã bété, a hã. Ma'ãpé wei wama asiwasu'u su'u za'ra na, wa te aiwaihu'u za'ra da, wei wazatõrĩ'wa norĩ ma, wa te aiwasu'u za'ra da.
23Taha wa, te oto tãma siwasu'u za'ra, ãne:
— Wa hã a'ubuni wi, dama roti'wa. Ãne, wa tô te dama 're rob'mahârâ: “Wanhib'apito zô, te za bâdâdi hã ĩmana 'rãmi asiwi ĩsa'ra wa'aba mo, awa'awi da.” Ãne ma tô wahi'rada Iza'iza hã te te dama 're roti aré, 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa wasu'u 'rata 'wa hã. Tane wa tô duré wa hã te dama 're roti, ĩsimiroti zarina. — Ãne te Zuwã Batita hã tãma siwasu'u za'ra, aibâ norĩ ma.
24-25Tawamhã asa te tãma nharĩ za'ra, ãne:
— Ma tô wama asiwasu'u za'ra. A hã, Cristu õ di. A hã, Eriasi õ di. A hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa wasu'u'wa zô, 're ĩdanhimipari za'ra mono õ di. E marĩ da, te bété â dawabzuri hã dama 're ĩ'ab'manharĩ mo, a hãi õ nherẽ. — Ãne te tãma nharĩ za'ra.
26-27Tawamhã Zuwã te asa tãma nharĩ za'ra, ãne:
— Â na si, wa tô â dawabzuri hã te dama 're ab'manharĩ. Tane nherẽ, ĩ̱za'u si we ĩmorĩ hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te dama 're sadawa wasu'u mono da, ma tô wei wi. Zahadu sa'rese za'ra wa'aba õ di, a norĩ wa'wa hã. Ta hã ĩ̱ma pire wa, ĩpara'uza wasisizé te tãma wasihu waihu'u õ di. — Ãne Zuwã Batita hã te tãma siwasu'u za'ra.
28Ãne romhâimanazé hã Betãnha na 'ri wa'õtõ nhisi ãma Zodã zara niwĩ â dawabzuri te te dama 're ĩ'ab'manharĩzéb ãma hã.
'Re ĩhâimana u'âsi mono 'ra wasu'u
Marcusi 1.10; Rucasi 3.22
29Tawamhã awẽ ma tô Zuwã Batita hã Zezusi hã tisã, ĩtẽme morĩ ré. Te te sãmri wi, te dama 'mahâ, ãne:
— Õhõta te we oto mo, Pone'ẽrebâ hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te ĩpisudu hã dawasédé hã te te dama 're apari mono da. 30Ĩwana wa tô ãne hã aima wasu'u za'ra wa'wa: “Ĩ̱za'u we ĩmorĩ hã ĩ̱ma pire di. Ĩ̱poto õ ré, 're morĩ u'âsi wa, ĩ̱ma pire di.” Ãne, wa tô aima rowasu'u za'ra wa'wa. 31Wa hã te duré waihu'u õ di aré, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te ĩpisutu na hã Danho'reptui'wa da. Tazahã, wa norĩ hã Izarazéhé nhihudu hã wa te waihu'u za'ra da, wa â dawabzuri hã te dama 're ab'manharĩ.
32-33— Ĩ̱si'uihâ na, wa hã te duré waihu'u õ di. 'Re ĩhâimana u'âsi mono, ma tô ĩ̱ma waihu'u, te te ĩpisudu hã. Ãne te ĩ̱ma wasu'u: “Ĩtẽme wa za satõ Ĩ̱pẽ'ẽzani hã, te ĩpisutu u. Ĩhawi morĩ õ di za. Ĩ'rata te za 're sãmra u'âsi. A hã te za ãma ĩ'madâ. Ãma 'madâ'â wamhã, te za oto ĩwaihu, õ hã te ĩpisutu na, Ĩ̱pẽ'ẽzani te te dama 're anhomri mono da.” Ãne ĩ̱zatõrĩ'wa hã te ĩ̱ma wasu'u. Tô sena ma tô ĩ̱ma rowasu'u. Wa hã wa tô ãma 'madâ. Ma tô we ĩtẽme mo, hâiwa hawi utu'u ne, 'Re ĩhâimana u'âsi mono pẽ'ẽzani hã. Ĩhawi morĩ õ di. 34Wa hã wa tô ãma 'madâ. Tô sena, wa aima rowasu'u za'ra wa'wa. Õ hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono 'ra. — Ãne te dama wasu'u, Zuwã Batita hã.
Aibâ norĩ hã, Zezusihi ãma te te ĩsasõmri na'rata zahuré zé wasu'u
35Tawamhã awẽ te duré Zuwã Batita hã wasiré tihâiba. Wa norĩ hã ĩsiré 're wane wa, wa ĩsiré aima'wara ni. Tawamhã wasiré wasimasab ré, ma Zezusi hã ro'razâ. 36Tawamhã, Zuwã Batita hã te te 'madâ'â wamhã, te dama 'mahâ:
— Õhõta Pone'ẽrebâ, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hawi we ĩmorĩ.
37Tawamhã Zuwã Batitaha mreme hã wa te wapari wa, wa tô oto wanem ni, Zezusihi zarina. 38Taha wa, Zezusi hã ma wei wazô aipi'ra. Te wei wa'madâ. Tawamhã te wama tinha, ãne:
— E marĩ zô, te we ane wa'wa.
Tawamhã asa wa tãma nharĩ ni:
— Rowahutu'wa, asãmrazé hã wa te waihu'u da, wa wei wanem ni.
39-40Tawamhã Zezusi te wama tinha:
— Oto pé ĩ̱zaprõni aba, ĩ̱nhamrazé hã sabui wa'aba da. Taha wa, wa oto ĩme wanem ni, ĩsãmrazéb u. Wasihutuzéb u ma tô bâdâ hã we tinho're za'a. Tawamhã bâtâ na wa ĩ'rata aimasisi ni, Ãdéréhé me. Simahã no, Ãdéré hã. 41Tawamhã tidub'rata zô te mo, Ãdéré hã. Te te sãmri wamhã, ãne te tãma rowasu'u:
— Danho'reptui'wa hã wa tô sõpẽtẽ ni, 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te ĩpisudu hã. Danho'reptui'wa hã ta hã “Cristu”, damreme amo na hã.
42Tawamhã ma tô Zezusihi u we saprõ apâ. We te te ĩtẽme ãwisi wamhã, Zezusi te Sima hã 'madâ. Te tãma tinha:
— A hã Sima, Zuwãhã 'ra. Ãhãna wa za asisi na saprĩ. Sepasi na asisi hã za oto. — Ãne te tãma tinha. Ãma ĩsaprĩ hã Pedru na ĩsisi hã.
Zezusi hã, Piripi norĩ te te ĩpisutu na'rata zahuré zé wasu'u
43Tawamhã awẽ Darireza na danhipti'a nho'õmo nhisi u morĩ da, te Zezusi hã sina ropisutu. Taha wa, wa ĩsiré oto ai'aba'ré ni. Wasi'aba'réi ré, wa tô aibâ hã sõpẽtẽ za'ra ni, Piripi na ĩsisi hã. Tawamhã Zezusi te tãma tinha:
— We aimorĩ, ĩ̱siré 're aimorĩ da oto.
Taha wa, te oto ĩsiré mo. 44Piripihi za'ru hã Besada na 'ri nhisi hã. Tame te duré Ãdéré norĩ hã 're simasisi zahuré, Pedruhu me. 45Tawamhã Piripi te Natãna'éhé zô mo. Te te sãmri wamhã, ãne te tãma tinha:
— Aibâ hã wa tô sabu za'ra ni, wahi'rada Mozési te te ãma ĩrob'ui'éré siro hã romhâ ré, 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa wasu'u 'rata 'wa norĩ zama ĩsa'u te te ãma ĩrob'ui'éré za'ra hã. Ta hã Zezusi, Nazaré hawi we ĩmorĩ hã, Zuzéhé 'ra hã. — Ãne te Piripi hã tãma rowasu'u.
46Tawamhã te Natãna'é hã asa tãma tinha, ãne:
— Oro Nazaré hawi ĩwẽ hã wei morĩ õm ne.
Tawamhã Piripi asa te tãma tinha:
— We aimorĩ, wanem hâ, sabu da.
Taha wa, te apâ ĩtẽme saprõ.
47Tawamhã te te sãmri wi, te Zezusi hã tãma tinha, Natãna'éhé ma, ãne:
— Õhõta te wei mo, Izarazéhé nhihudu uptabi hã 're ĩmorĩ wẽ uptabi hã. Sadawa nhipese ãna te 're mo.
48Taha wa, te Natãna'é hã asa tãma tinha:
— E niha ma tô ĩ̱waihu.
Taha wa, te duré Zezusi asa tãma tinha:
— Piripi hã te te ai'mahârâ õ ré, wa tô ai'madâ, pidera wede 'rowi asãmra ré.
49Tawamhã Natãna'é asa te duré tãma tinha:
— Rowahutu'wa, a hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono 'ra. A hã uburé Izarazéhé nhihudu norĩ nhib'apito.
50-51Tawamhã Zezusi asa te duré tãma tinha:
— Tane tô. Wede 'rowi asãmra ré, te aiwaihu'u wa, ma tô asina ĩ̱waihu, asina ĩ̱wapari wa. Ĩ̱waihu'u pese wa, ma tô ĩ̱'ãma atob'uzu. Niwapsi te za marĩ hã ĩ'madâ, ĩ̱waihu'u pese na marĩ hã te aima ĩwaihu'uzém nhipai u. Asõ'a wa'aba, te za hâiwa hã we 'ridawa, ĩ̱nho'õmoi baba. Tawamhã siwa'rãmi te za nasi we ĩ̱tẽme ai'aba'ré hâiwa hawi, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma romhuri'wa norĩ hã, dasiré ĩ̱poto u hã. — Ãne ma tô tãma waihu'u sirõmo za'ra, Zezusi hã.

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa wasu'u