PREDIKER 9
AFR83
9
Doen wat jou hand vind om te doen
1Dit alles het ek ter harte geneem en ek het bevind:
God regeer oor dié wat reg doen en wysheid het, en oor wat hulle doen. Niemand weet of daar vir hom liefde of haat wag nie.
2Een en dieselfde lot tref almal:
die regverdige en die goddelose,
die goeie, die reine en die onreine,
die een wat offer en die een wat nie offer nie.
Soos dit met die goeie gaan, so gaan dit met die sondaar,
soos dit gaan met die een wat 'n eed aflê,
so gaan dit met hom wat weier om 'n eed af te lê.
3Die ellende met alles wat in hierdie wêreld gebeur, is dat dieselfde lot almal tref. Die hart van die mens is vol boosheid; die dwaasheid bly hom sy lewe lank by, en sy einde is die dood.
4Solank jy onder die lewendes is, het jy hoop.
'n Hond wat lewe, is beter as 'n leeu wat dood is.
5Dié wat lewe, weet hulle sal doodgaan, maar die dooies weet niks;
daar wag vir hulle niks meer nie, hulle is vergeet;
6dit is klaar met hulle liefde, hulle haat en hulle hartstog.
Hulle sal nooit weer deel hê aan wat in hierdie wêreld gebeur nie.
7Eet dus jou brood met vreugde,
drink jou wyn met 'n bly gemoed;
God het lankal reeds goedgekeur wat jy doen.
8Dra altyd wit klere,
versorg jou hare met olie.
9Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet,
dié lewe wat tot niks kom nie,
maar wat God jou in hierdie wêreld gegee het,
die hele lewe wat tot niks kom nie.
Dit is wat jou toekom in die lewe,
wat jou toekom vir al jou geswoeg in hierdie wêreld.
10Doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen,
want in die doderyk waarheen jy op pad is,
is daar nie werk of insig of kennis of wysheid nie.
11Verder het ek in hierdie wêreld gesien:
dit is nie die vinnigstes wat die reisies wen nie,
nie die sterkstes wat die oorlog wen nie,
nie dié met wysheid wat kos het nie,
nie die verstandiges wat ryk word nie,
nie dié met kennis met wie dit goed gaan nie.
Alles word bepaal deur tyd en geleentheid.
12Die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie.
Soos visse wat gevang word in 'n net,
soos voëls wat gevang word in 'n wip,
so word die mens gevang as die teëspoed kom,
as dit hom skielik oorval.
Wysheid teenoor dwaasheid
13Ook hierdie stukkie wysheid het ek in hierdie wêreld gesien, en vir my was dit belangrik:
14Daar was 'n klein stadjie met min mense. 'n Magtige koning het teen die stad opgetrek, dit beleër en hom daar ingegrawe. 15In die stad was 'n arm man met baie wysheid, en hy het die stad deur sy wysheid gered. Maar niemand het die arm man onthou nie.
16Toe het ek gesê:
Wysheid is wel beter as krag,
maar die wysheid van die arme word geminag,
en niemand luister na wat hy sê nie.
17Die rustige woorde van dié wat wysheid het, word beter gehoor as die geskree van een wat heers oor dwase.
18Wysheid is beter as wapens,
maar een misstap kan baie wat goed is, bederf.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1983