PREDIKER 8
AFR83
8
1Wie het werklik wysheid?
Wie kan verklaar wat gebeur?
Wysheid maak 'n mens vriendelik,
dit verander 'n strak gesig.
2Wat my betref: Gehoorsaam die bevel van die koning op grond van die eed van getrouheid voor God. 3Moenie voortvarend wees nie, moenie by 'n swak saak staan nie, gee liewer pad voor die koning, want hy doen wat hy goed vind. 4Sy woord is wet; wie kan van hom rekenskap eis?
5Wie 'n bevel gehoorsaam, beland nie in die moeilikheid nie. Wie wysheid het, weet wanneer en hoe hy moet handel. 6Elke ding het sy tyd en sy manier. Daar is baie gevare wat die mens bedreig. 7Hy weet nie wat sal gebeur nie. Wie kan vir hom sê hoe dit sal wees?
8Niemand het die mag om die wind te stuit nie;
niemand het seggenskap oor sy sterfdag nie;
in oorlogstyd spring niemand vry nie.
Wie verkeerd doen, word nie deur sy verkeerde daad gered nie.
9Dit alles het ek gesien. Ek het aandag gegee aan alles wat in hierdie wêreld gebeur wanneer een mens mag oor 'n ander het om hom kwaad aan te doen.
10Ek het gesien slegte mense word begrawe, en verdwyn, terwyl dié wat van die tempel af kom en reg gehandel het, ook in die stad vergeet word.
Ook hier kom dit dus tot niks.
11Omdat die verkeerde daad nie meteens gestraf word nie, hou mense eenvoudig aan om verkeerd te doen. 12Al doen die sondaar ook hoeveel kwaad en leef hy nogtans lank, ek weet: met die vromes wat vir God dien, sal dit goed gaan; 13met die goddelose wat nie vir God dien nie, sal dit nie goed gaan nie. Soos 'n vlugtige skaduwee wat gou verdwyn, sal die goddelose nie lank lewe nie. 14Ook hier lei wat op die aarde gebeur, tot niks: oor regverdiges kom wat goddeloses toekom, oor goddeloses kom wat regverdiges toekom.
Ook hierin, sê ek, kom dit tot niks.
15Ek het vreugde aanbeveel: daar is niks beter vir die mens in hierdie wêreld nie as dat hy eet en drink en vrolik is onder al sy geswoeg tydens die lewe wat God hom in hierdie wêreld gee.
16So het ek my daarop toegelê om agter te kom wat wysheid is en om te begryp waarmee mense hulle op die aarde besig hou sonder dat hulle dag of nag tot rus kom. 17Toe het ek al die werk van God begryp; die mens is nie in staat om wat in hierdie wêreld gebeur, te verstaan nie. Hoe hy hom ook al inspan en soek, hy verstaan nie. Al sê die wyse hy weet, kan hy nie verstaan nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1983