AMOS 6
AFR83

AMOS 6

6
Oor die vernietiging van Josef bekommer julle julle nie
1Ellende wag vir dié wat so rustig
in Sion woon,
dié wat hulle so veilig voel op Samariaberg,
dié vername mense van die voorste nasie
op wie die koningshuis van Israel hom verlaat!
2Gaan kyk in Kalne,
gaan daarvandaan na die groot Hamat toe,
gaan af na die Filistynse stad Gat toe!
Is julle beter as daardie koninkryke?
Is hulle grondgebied groter as julle s'n?
3Julle maak of die dag van rampe ver is,
maar julle bring juis die dag nader dat geweld julle sal regeer.
4Julle lê op julle beddens wat met ivoor ingelê is,
julle strek julle uit op julle rusbanke,
julle eet lammers uit die kleinveetrop
en kalwers uit die stal,
5julle maak liedjies vir die harp,
julle dink hulle vir musiekinstrumente uit soos Dawid,
6julle drink wyn uit offerkomme
en salf julle met uitsoekolie,
maar oor die vernietiging van Josef bekommer julle julle nie.
7Daarom sal julle nou weggevoer word
op die voorpunt van die ballinge.
Die tyd is verby dat julle uitgelate lê en feesvier.
8Die Here my God het 'n eed afgelê by Homself,
die Here die almagtige God sê:
Ek verafsku die hooghartigheid van Jakob,
Ek het 'n weersin in sy mooi huise!
Daarom gee Ek die stad en al wat daarin is, oor
in die mag van 'n vyand.
9As daar tien man in een huis oorgebly het,
sal hulle sterwe.
10As 'n familielid of iemand wat die bene moet verbrand,
hulle uit die huis kom dra,
sal hy vir die een wat dalk nog agter in die huis is, vra:
“Is daar nog iemand by jou?”
en as dié sê: “Nee!” sal die familielid sê:
“Bly stil! Ons moet nie eens die Here se Naam noem nie!”
11Wanneer die Here die bevel gee,
word die huise platgeslaan, in puin gelê,
groot en klein.
12Perde kan tog nie op 'n klipplaat galop nie!
'n Mens ploeg tog nie die see met osse nie!
Hoe maak julle dan van die reg iets wat giftig is,
van regspraak 'n bitter saak?
13Julle verheug julle oor Lo-Dabar,
julle sê: “Dit is tog deur ons eie krag
dat ons Karnajim vir ons teruggevat het!”
14Maar Ek gaan nou 'n nasie teen julle laat optrek, Israel,
sê die Here die almagtige God,
en dié nasie sal hardvogtig oor julle heers
van Lebo-Hamat af tot by die stroombedding in die Jordaanvallei.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Learn More About Afrikaans 1983