YouVersion Logo
Search Icon

Mt 1

1
Kyb'iju' tyajilb'en Jesukrist
1Atzu' tz'ib'a'na' kb'iju' tyajajil Jesukrist toju' u'j lu, xi' tzaja' tyajil ti'j Dab'i ex ti'j Ab'raam: 2A Ab'raam tma'n Isaak, atzun Isaak tman Jakob', atzunte Jakob' tman Juda kyuk'i'lju' titz'in. 3A Juda tman Pares ex Sara, Tamar tb'iju' ttxu. Atzun Pares tman Esron, atzunte Esron tman Aram. 4A Aram tman Aminadab', atzun Aminadab' tman Naason, atzunte Naason tman Salmon. 5A Salmon tman B'oos, atzun ttxu Raab' tb'i. A B'oos tman Ob'ed, atzun ttxu Rut tb'i. Atzunte Ob'ed tman Isay. 6A Isay tman nimaqkawil Dab'i.
Atzun Dab'i tman Salomon, a ttxuju' t-xu'jilb'en Uriy. 7A Salomon tman Rob'oam, atzun Rob'oam tman Ab'iy, atzunte Ab'iy tman Asa. 8A Asa tman Josapat, atzun Josapat tman Joram atzunte Joram tman Usiy. 9A Usiy tman Jotam, atzun Jotam tman Akas, atzunte Akas tman Esekyiy. 10A Esekyiy tman Manases, atzun Manases tman Amon, atzunte Amon tman Josiy. 11A Josiy tman Jekoniy exqe' titz'in toju' tq'ijlalil tej kyb'ajx q'i'nju' aj Israel toj yajb'il B'ab'ilon.
12Tb'ajlenxiju' yajte'n kyi'ju' aj Israel, a Jekoniy tman Salatyel, atzunte Salatyel tman Sorob'ab'el. 13A Sorob'ab'el tman Ab'yud, atzun Ab'yud tman Elyakyim, atzunte Elyakyim tman Asor. 14A Asor tman Sadok, atzun Sadok tman Akim, atzunte Akim tman Elyud. 15A Elyud tman Eleasar, atzun Eleasar tman Matan, atzunte Matan tman Jakob'. 16A Jakob' tman Jse, aju' tchmil Mariy ok te ttxu Jesus, aju' Krist.
17Ten kyajlajoj wuq kyajajil xjal tzajx ti'j Ab'raam tzmax tulkanun ti'j Dab'i, kyajlajojtl tzajx ti'j Dab'i ex ul kanun toju' tq'ijlalil tej kyb'ajx q'i'n aj Israel B'ab'ilon, ex kyajlajojtl tzajnix toju' q'ij lu ul kanun tzmax tej titz'ji Krist.
Titz'jlen Jesukrist
(Lc 2.1-7)
18Iky titz'jlen Jesukrist kjalu: ojetoq b'entti'j tu'n tmje Mariy tuk'i'l Jse, aju' ttxu Jesus; na'mxtoqtzun kymje tuk'i'l Jse tej toktiqan twi' Jesus tu'n tipumal Xewb'aj Xjan. 19Tetzunj tb'inte Jse, kub' t-xima'n tu'n tkyaj ttzaqpi'n Mariy toj ewaj; qu'n tnik'alxi'xtoqti'j Jse ex myatoq tajb'il tu'n tel tch'ixaw Mariy. 20Ma'toqtzun kub' t-xima'n Jse tu'n tkyaj ttzaqpi'n tej mixnab'en tkub' tyek'u'ntib' jun tanjl Qman Dyos toj twatl ex tzaj tma'n te: Jse, tyajajil Dab'i, lalun xob'a tu'n tokju' Mariy te t-xu'jila, qu'n aju' ne'ẍ iqa'n twi' tu'n, tu'n Xewb'aj Xjante'. 21Ajtzun titz'jiju' tal k'okyel tq'o'na tb'i Jesus, k'okyelju' tb'i ikju' qu'n a kklolteju' ttanam teju' il, chi anjl.
22B'aj tkyaqilju' lu, qu'n tziya'ntl tu'n Qman Dyos tu'nelju' t-sanjelal kjalu:
23Kjel ch'onwi'yixju' qpoj
ex k'itz'jel jun tal,
Manwel tb'iju' ne'ẍ k'okyel, chij.
(a tz'elpuna'ju' ati Qman Dyos quk'i'l)
24Tetzunj tjaw k'asjiju' Jse, tb'inchaju' tchaq' tanjl Qman Dyos te, ex tk'amju' Mariy te t-xu'jil. 25Min kub'kẍenajte Mariy tuk'i'l Jse, ultzun itz'ji tal, ex okq'o'n tb'i Jesus tu'n Jse.

Currently Selected:

Mt 1: MAMO

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy