Římanům 4:11

Římanům 4:11 CSP

a znamení obřízky přijal jako pečeť spravedlnosti z víry, kterou měl ještě před obřízkou, aby byl otcem všech věřících mezi neobřezanými, aby tak také jim byla připočtena spravedlnost
CSP: Český studijní překlad
Share