YouVersion Logo
Search Icon

Zjevení 12

12
Rodící žena a drak
1A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna#ř.: věnec z dvanácti hvězd. 2Byla těhotná a křičela, když v bolestech a mukách pracovala ku porodu. 3A ukázalo se jiné znamení v nebi: hle, veliký rudý#n.: ohnivý drak, mající sedm hlav a deset rohů, a na těch hlavách sedm diadémů.#[typ koruny používané jako symbol nejvyšší vládnoucí autority v dané oblasti, často proto spojovaný s kralováním – v protikladu k věnci / koruně vítězů (v. 1; 2,10)]; 13,1; 19,12 4Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd; i svrhl je na zem. A drak stál před ženou, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile porodí. 5A porodila syna -- muže,#ř.: mužského (pohlaví); Iz 66,7; L 2,23 který má pást všechny národy železnou berlou. Vtom bylo její dítě vytrženo k Bohu a k jeho trůnu. 6A žena utekla do pustiny, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní.
Drak svržen na zem
7A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, 8ale neobstáli, a už pro ně nebylo#ř.: nebylo nalezeno místo v nebi. 9A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. 10A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: “Nyní přišla#ř.: se stala záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. 11Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt. 12Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte.#ř. slovo zn. "být ve stánku"; 13,6; J 1,14p Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.”
Žena unikla před drakem
13Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila toho syna.#ř.: mužského (pohlaví); Iz 66,7; L 2,23 14Ale té ženě byla dána dvě křídla velikého orla, aby mohla letět do pustiny na své místo, kde skryta před hadem#n.: kvůli hadovi (ř.: od tváře hada) bude#ř.: je živena čas a časy a půl času. 15A had vychrlil z tlamy za ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proudem. 16Ale země přispěla ženě na pomoc: země otevřela svá ústa a pohltila řeku, kterou vychrlil drak ze své tlamy. 17Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním#ř.: učinit válku s ostatními z jejího potomstva,#ř.: semene kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví. 18I postavil se#var.: jsem se na písku u moře.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;