Zjevení 12
CSP

Zjevení 12

12
Rodící žena a drak
1A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna#ř.: věnec z dvanácti hvězd. 2Byla těhotná a křičela, když v bolestech a mukách pracovala ku porodu. 3A ukázalo se jiné znamení v nebi: hle, veliký rudý#n.: ohnivý drak, mající sedm hlav a deset rohů, a na těch hlavách sedm diadémů.#[typ koruny používané jako symbol nejvyšší vládnoucí autority v dané oblasti, často proto spojovaný s kralováním – v protikladu k věnci / koruně vítězů (v. 1; 2,10)]; 13,1; 19,12 4Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd; i svrhl je na zem. A drak stál před ženou, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile porodí. 5A porodila syna -- muže,#ř.: mužského (pohlaví); Iz 66,7; L 2,23 který má pást všechny národy železnou berlou. Vtom bylo její dítě vytrženo k Bohu a k jeho trůnu. 6A žena utekla do pustiny, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní.
Drak svržen na zem
7A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, 8ale neobstáli, a už pro ně nebylo#ř.: nebylo nalezeno místo v nebi. 9A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. 10A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: “Nyní přišla#ř.: se stala záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. 11Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt. 12Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte.#ř. slovo zn. "být ve stánku"; 13,6; J 1,14p Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.”
Žena unikla před drakem
13Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila toho syna.#ř.: mužského (pohlaví); Iz 66,7; L 2,23 14Ale té ženě byla dána dvě křídla velikého orla, aby mohla letět do pustiny na své místo, kde skryta před hadem#n.: kvůli hadovi (ř.: od tváře hada) bude#ř.: je živena čas a časy a půl času. 15A had vychrlil z tlamy za ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proudem. 16Ale země přispěla ženě na pomoc: země otevřela svá ústa a pohltila řeku, kterou vychrlil drak ze své tlamy. 17Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním#ř.: učinit válku s ostatními z jejího potomstva,#ř.: semene kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví. 18I postavil se#var.: jsem se na písku u moře.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.