2 Korintským 9:6-7

2 Korintským 9:6-7 CSP

Toto však vězte: Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet; a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dá, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.
CSP: Český studijní překlad
Share

2 Korintským 9:6-7

Share