PSALMS 95
AFR53
95
Opwekking om God te loof en Hom gehoorsaam te wees.
1KOM, laat ons jubel tot eer van die Here, #Ps. 100:1laat ons juig ter #II Sam. 22:47ere van die rots van ons heil!
2Laat ons sy aangesig tegemoetgaan met lof, met lofsange Hom toejuig!
3Want die Here is ’n grote God, ja, ’n groot Koning #Ps. 97:9bo al die gode.
4In wie se hand die diepste plekke van die aarde is, en die toppe van die berge is syne.
5Aan wie die see behoort wat Hy self gemaak het, en die droë land wat sy hande geformeer het.
6Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het.
7Want Hy is onse God, en ons is #Ps. 74:1die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ag, as julle #Hebr. 3:7-11,15; 4:7vandag maar #Núm. 14:22na sy stem wou luister!
8Verhard julle hart nie #Ex. 17:2,7soos by Mériba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie;
9waar julle vaders #Núm. 14:22My versoek het, My beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het.
10Veertig jaar het Ek ’n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê: Hulle is ’n volk met ’n dwalende hart, en hulle ken my weë nie;
11sodat Ek #Hebr. 4:3,5in my toorn gesweer het: Waarlik, hulle sal in my #Deut. 12:9rus nie ingaan nie!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953