PSALMS 86
AFR53
86
Geroep om hulp.
1 ’n GEBED van Dawid.
Here, neig u oor, verhoor my, want #Ps. 40:18; 70:6ek is ellendig en behoeftig.
2Bewaar my siel, want ’n gunsgenoot is ek; U, my God, verlos u kneg wat op U vertrou.
3Wees my genadig, o Here, want ek roep U aan die hele dag deur.
4Verbly die siel van u kneg, want #Ps. 25:1tot U, o Here, hef ek my siel op.
5Want U, o Here, is goed en vergewensgesind en #Ex. 34:6groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep.
6 Here, #Ps. 55:2,3luister na my gebed en let op die stem van my smekinge.
7 # Ps. 77:3 In die dag van my benoudheid roep ek U aan, want U verhoor my.
8Daar is #Ex. 15:11niemand soos U onder die gode, Here, en daar is niks soos u werke nie.
9Al die nasies wat U gemaak het, #Jes. 66:18; Openb. 15:4sal kom en hulle voor u aangesig neerbuig, Here, en hulle sal u Naam eer;
10want U is groot en doen wonders, #Deut. 6:4; 32:39U alleen is God.
11 # Ps. 27:11 Leer my, Here, u weg: #Ps. 26:3ek sal in u waarheid wandel; verenig my hart tot die vrees van u Naam.
12Here, my God, ek wil U loof met my hele hart en u Naam vir ewig eer;
13want u goedertierenheid is groot oor my, en U het #Ps. 56:14; 116:8my siel uit die doderyk diep daaronder gered.
14 o God, #Ps. 54:5vermeteles het teen my opgestaan, en ’n bende tiranne soek my lewe; en hulle stel U nie voor hul oë nie.
15 # Ex. 34:6 Maar U, Here, is ’n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou.
16 # Ps. 25:16 Wend U tot my en wees my genadig; gee u sterkte aan #Ps. 116:16u kneg en verlos die seun van u diensmaagd.
17Doen aan my ’n teken #Neh. 5:19; 13:21ten goede, sodat my haters dit sien en beskaamd kan staan, omdat U, o Here, my gehelp en getroos het.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953