PSALMS 85
AFR53
85
Die heil is naby!
1VIR die musiekleier. Van die kinders van Korag. ’n Psalm.
2U het, o Here, ’n welbehae gehad in u land; die lot van Jakob het U verander.
3U het die ongeregtigheid van u volk #Ps. 32:1weggeneem, al hulle sonde bedek. Sela.
4U het al u grimmigheid teruggetrek, U het U van die gloed van u toorn #Ex. 32:12afgewend.
5 # Ps. 80:4 Herstel ons, o God van ons heil, en #Neh. 1:3-10maak tot niet u grimmigheid teen ons!
6Sal U vir ewig teen ons toornig wees, u toorn laat duur van geslag tot geslag?
7Sal Ú ons nie weer lewend maak, sodat u volk in U bly kan wees nie?
8Laat ons u goedertierenheid sien, o Here, en gee ons u heil!
9 # Háb. 2:1 Ek wil hoor wat God die Here spreek. Ja, #Sag. 9:10Hy spreek vrede vir sy volk en vir #Ps. 50:5sy gunsgenote; maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie!
10Gewis, sy heil is naby die wat Hom vrees, sodat #Sag. 2:5; Joh. 1:14heerlikheid in ons land kan woon.
11 # Ps. 40:11; 89:15 Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar; #Ps. 72:3geregtigheid en #Lk. 2:14vrede kus mekaar.
12Trou spruit uit die aarde en geregtigheid kyk uit die hemel neer.
13Ook #Jak. 1:17gee die Here die goeie, en #Ps. 67:7ons land lewer sy opbrings.
14Geregtigheid gaan voor Hom uit, en dit let op die weg van sy voetstappe.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953