PSALMS 62
AFR53
62
Stil tot God!
1VIR die musiekleier; op die wysie van: #Ps. 39:1„Jedútun.” ’n Psalm van Dawid.
2Ja, my siel is stil tot God; van Hom is my heil.
3Hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting; #Ps. 10:6ek sal nie grootliks wankel nie.
4Hoe lank sal julle aanstorm op ’n man, julle almal hom verbrysel #Jes. 30:13soos ’n muur wat oorhang, ’n omgestote klipmuur?
5Ja, hulle hou raad om hom van sy hoogte af te stoot; hulle het behae in leuens; met hul mond seën hulle, maar met hul binneste vloek hulle. Sela.
6Wees net maar stil tot God, my siel, want van Hom is my verwagting!
7Sekerlik, #Vers 3Hy is my rots en my heil, my rotsvesting; #Ps. 10:6ek sal nie wankel nie.
8By God is my heil en my eer; die rots van my sterkte, my toevlug is in God.
9Vertrou op Hom altyd, o volk! #Ps. 42:5Stort julle hart uit voor sy aangesig! God is ’n toevlug vir ons. Sela.
10 # Ps. 39:6 Ja, nietigheid is die mensekinders, #Rom. 3:4leuens is die aansienlikes; in die weegskaal moet hulle opgaan, almal saam is hulle minder as nietigheid.
11Vertrou nie op verdrukking en bou geen ydele hoop op rowery nie; #Lk. 12:15as die vermoë aangroei, sit daar die hart nie op nie!
12 # Job 33:14 Een ding het God gespreek, twee is dit wat ek gehoor het: dat die sterkte aan God behoort,
13en aan U, o Here, behoort #Ps. 86:15die goedertierenheid; want #Mt. 16:27U vergeld elkeen na sy werk.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953