PSALMS 55
AFR53
55
Weg na die woestyn!
1VIR die musiekleier; #Ps. 4:1met snaarinstrumente. #Ps. 32:1’n Onderwysing van Dawid.
2 o God, #Ps. 54:4hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie.
3Luister na my en verhoor my; in my onrus dwaal ek rond en is verward,
4weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose; want #II Sam. 16:7,8hulle stort onreg op my af, en in toorn behandel hulle my as vyand.
5My hart krimp inmekaar in my binneste, en #Ps. 116:3verskrikkinge van die dood het op my geval.
6 # Ps. 2:11 Vrees en bewing kom oor my, en #Eség. 7:18angs oordek my.
7Toe het ek gesê: Ag, had ek maar vlerke soos ’n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly!
8Kyk, ek sou ver wegvlug; ek sou vernag in die woestyn! Sela.
9Gou sou ek vir my ’n skuilplek soek teen die onstuimige wind, teen die storm.
10Verwar, Here, verdeel hulle spraak, want ek sien geweld en twis in die stad.
11Dag en nag omring hulle dit op sy mure, en binnekant is onreg en moeite.
12Wat onheil aanbring, is daarbinne, en verdrukking en bedrog wyk nie van sy markplein nie.
13Want dit is geen vyand wat my smaad nie, anders sou ek dit dra; dit is nie my hater wat hom teen my groot maak nie, anders sou ek my vir hom wegsteek;
14maar jy, ’n man soos ek, my #Miga 7:5vriend en my vertroude!
15Ons wat innig met mekaar omgegaan het, in die huis van God gewandel het met die woelige skare.
16Laat die dood hulle oorval, laat hulle #Núm. 16:30,33; Ps. 124:3lewendig in die doderyk neerdaal; want boosheid is in hulle woning, in hulle binneste.
17Maar ek, ek roep God aan, en die Here sal my verlos.
18 # Dan. 6:10; Hand. 3:1; 10:3,30 Saans en smôrens en #Hand. 10:9smiddags klaag ek en steun, en Hy hoor my stem.
19Hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want #II Kon. 6:16met menigtes is hulle teen my.
20God sal hoor en hulle antwoord; ja, Hy wat op die troon sit van lankal af, Sela; omdat by hulle geen verbetering is en hulle God nie vrees nie.
21Hy het sy hande uitgesteek teen die wat in vrede met hom geleef het; hy het sy verbond ontheilig.
22Glad is die botterwoorde van sy mond, maar sy hart is oorlog; #Spr. 5:3,4sy woorde is sagter as olie, #Ps. 57:5maar hulle is ontblote swaarde.
23 # Ps. 37:5 Werp jou sorg op die Here, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.
24Maar U, o God, sal hulle laat neerdaal in die put van vernietiging; manne van bloed en bedrog sal hulle dae nie tot op die helfte bring nie; maar ék vertrou op U.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953