PSALMS 50
AFR53
50
Die ware godsdiens.
1 ’n PSALM van Asaf.
Die God van die gode, die Here, spreek en roep die aarde, #Ps. 113:3van die opgang van die son af tot sy ondergang toe.
2Uit Sion, #Klaagl. 2:15; Ps. 48:3die volkomenheid van skoonheid, #Deut. 33:2; Ps. 80:2; 94:1verskyn God in ligglans.
3Onse God kom en kan nie swyg nie. #Ps. 21:10Vuur verteer voor sy aangesig, en rondom Hom storm dit geweldig.
4 # Deut. 4:26 Hy roep na die hemel daarbo, en na die aarde, om sy volk te oordeel:
5Versamel #Deut. 33:3; Ps. 30:5; 79:2; 149:1,5 ens.; Jes. 13:3my gunsgenote vir My, #Ex. 24:7,8hulle wat my verbond by die offer sluit!
6En — #Ps. 97:6die hemele verkondig sy geregtigheid, want #Ps. 75:8God staan gereed om te oordeel! Sela.
7 # Ps. 81:9 Hoor, my volk, dat Ek kan spreek; Israel, dat Ek jou dit kan inskerp: #Ex. 20:2Ek is God, jou God!
8 # Ps. 51:18 Oor jou offers bestraf Ek jou nie, en jou brandoffers is altyddeur voor My.
9 # Hand. 17:25 Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie;
10want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende.
11Ek ken al die voëls van die berge, en #Ps. 80:14wat roer op die veld, is van My.
12As Ek honger het, sal Ek jou dit nie sê nie; #Ps. 24:1want die wêreld is myne en sy volheid.
13Sou Ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink?
14 # Ps. 69:31; Hos. 14:2; Hebr. 13:15 Offer dank aan God, en #Job 22:27; Ps. 61:9betaal jou geloftes aan die Allerhoogste;
15en #Ps. 81:8; 107:6roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.
16Maar aan die goddelose sê God: Wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond —
17terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp?
18As jy ’n dief sien, dan geval dit jou by hom, en jou deel is met die egbrekers.
19Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog.
20Jy sit en #Job 19:18praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy.
21Hierdie dinge het jy gedoen, en sou Ek swyg? Jy dink Ek is net soos jy! Ek gaan jou straf en #Job 23:4jou dit ordelik voor oë stel.
22Verstaan dit tog, o #Ps. 9:18Godvergeters, sodat Ek nie verskeur sonder dat iemand red nie.
23 # Vers 14 Die een wat dank offer, eer My; en die een wat op sy weg ag gee, hom sal Ek die heil van God laat geniet.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953