PSALMS 39
AFR53
39
Gebed in aanvegtinge.
1VIR die musiekleier; vir #Ps. 62:1; 77:1Jedútun. ’n Psalm van Dawid.
2Ek het gesê: Ek wil my weë bewaar, sodat ek nie sondig met my tong nie; ek wil my mond in toom hou solank as die goddelose nog voor my is.
3Ek was stom in stilte, ek het geswyg, ver van die goeie af; maar my smart is aangewakker.
4 # Lk. 24:32 My hart het warm geword in my binneste; ’n vuur het ontvlam by my gesug; ek het gespreek met my tong:
5 Here, #Ps. 90:12maak my einde aan my bekend en wat die maat van my dae is; laat my weet hoe verganklik ek is.
6Kyk, U het my dae ’n paar handbreedtes gemaak, en #Ps. 90:4my leeftyd is soos niks voor U nie; ja, as pure nietigheid staan elke mens daar! Sela.
7Waarlik, die mens wandel as skadubeeld rond; #Ps. 49:11ja, hulle woel verniet; #Ps. 49:11hulle stapel op en weet nie wie dit sal insamel nie.
8En nou, wat verwag ek, o Here? My hoop is op U.
9Red my van al my oortredinge; #Ps. 44:14maak my nie ’n smaad van die dwaas nie.
10Ek is stom, ek sal my mond nie oopmaak nie; #II Sam. 16:10want Ú het dit gedoen.
11 # Job 13:21 Neem u plaag van my weg; ek vergaan vanweë die bestryding van u hand.
12Tugtig U die mens met strawwe oor die ongeregtigheid, dan laat U sy skoonheid vergaan soos deur ’n mot; ja, elke mens is ’n asemtog! Sela.
13Hoor, Here, my gebed, en luister na my hulpgeroep; #Ps. 28:1swyg nie by my trane nie; want ek is #Lev. 25:23’n vreemdeling by U, ’n bywoner #Gén. 47:9soos al my vaders.
14 # Job 7:19 Wend u oog van my af, dat ek #Job 9:27vrolik kan word #Job 10:20voordat ek heengaan en daar nie meer is nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953