PSALMS 138
AFR53
138
Dank vir verlossing.
1 ’n PSALM van Dawid.
Ek sal U loof met my hele hart; #Ps. 96:4,5in die teenwoordigheid van die gode sal ek psalmsing tot u eer.
2Ek sal my neerbuig #I Kon. 8:29; Ps. 28:2na u heilige paleis en u Naam loof, om u goedertierenheid en om u trou ontwil; want U het vanweë u ganse Naam u toesegging groot gemaak.
3Die dag toe ek geroep het, het U my verhoor, my moedig gemaak met krag in my siel.
4 # Ps. 102:16 Al die konings van die aarde sal U loof, o Here, as hulle gehoor het die woorde van u mond;
5en hulle sal sing van die weë van die Here, want die heerlikheid van die Here is groot.
6 # Ps. 113:5,6 Want die Here is verhewe; nogtans sien Hy die nederige aan, en #Lk. 1:48 ens.; Jak. 4:6die hoogmoedige ken Hy uit die verte.
7 # Ps. 23:4 As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe; U steek u hand uit teen die toorn van my vyande, en u regterhand verlos my.
8Die Here sal #Ps. 57:3; Filip. 1:6dit vir my voleindig! U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid: laat nie vaar #Job 14:15; Jes. 64:8die werke van u hande nie!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953