Parallel
134
’n Nagtelike begroeting.
1 # Ps. 120:1 ’n BEDEVAARTSLIED.
Kom, loof die Here, o alle knegte van die Here wat #I Kron. 9:33; Ps. 92:3snags in die huis van die Here #I Kron. 23:30staan!
2 # Ps. 28:2 Hef julle hande op na die heiligdom, en loof die Here!
3Mag die Here jou #Ps. 128:5seën uit Sion, Hy wat hemel en aarde gemaak het!