PSALMS 111
AFR53
111
Lofsang op die werke van die Here.
1HALLELUJA!
Alef. Ek wil die Here loof van ganser harte; Bet. #Ps. 89:8; 149:1in die kring van die opregtes en in die vergadering.
2 Gimel. Die werke van die Here is groot; Dalet. nagespeur word hulle deur almal wat daar ’n welbehae in het.
3 He. Sy dade is majesteit en heerlikheid; Wau. en #Ps. 112:3,9sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid.
4 Sajin. Hy het vir sy wonders ’n gedagtenis gestig; Get. die Here is #Ps. 86:15; 103:8genadig en barmhartig.
5 Tet. Aan die wat Hom vrees, het Hy spys gegee; Jod. Hy dink vir ewig aan sy verbond.
6 Kaf. Hy het die krag van sy werke aan sy volk bekend gemaak, Lamed. deur hulle die erfdeel van die heidene te gee.
7 Mem. Die werke van sy hande is #Openb. 15:3trou en reg; Noen. al sy bevele is #Ps. 19:8betroubaar.
8 Samek. #Jes. 40:8; Mt. 5:18Vasgestel is hulle vir altyd, vir ewig; Ajin. uitgevoer in trou en opregtheid.
9 Pe. #Ps. 107:20Hy het aan sy volk #Lk. 1:68verlossing gestuur; Sade. Hy het sy verbond vir ewig ingestel; Kof. #Ps. 99:3sy Naam is heilig en vreeslik.
10 Resj. Die vrees van die Here is die beginsel van die #Deut. 4:6wysheid; Sin. almal wat dit beoefen, het ’n goeie verstand. Tau. Sy lof bestaan tot in ewigheid.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953