II KORINTHIËRS 13
AFR53
13
1DIT is #II Kor. 12:14die derde keer dat ek na julle toe kom. #Deut. 19:15In die mond van twee of drie getuies sal elke woord vasstaan.
2 # II Kor. 10:2,6 Ek het dit vroeër gesê, en ek sê dit vooruit soos toe ek die tweede keer aanwesig was, en ek skrywe dit nou in my afwesigheid aan die wat vroeër gesondig het en aan al die ander, dat as ek weer kom, #II Kor. 1:23ek nie sal spaar nie,
3aangesien julle ’n bewys soek van Christus wat in my spreek, en #I Kor. 5:4Hy is teenoor julle nie swak nie, maar kragtig onder julle.
4Want #Filip. 2:7,8; I Petr. 3:18al is Hy gekruisig uit swakheid, #Rom. 6:4lewe Hy tog uit die krag van God. #II Kor. 12:10Want ons is ook swak in Hom, maar ons sal saam met Hom vir julle lewe deur die krag van God.
5Ondersoek julself of julle in die geloof is; #I Kor. 11:28stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat #Rom. 8:10; Gal. 4:19Jesus Christus in julle is nie — as julle ten minste nie #I Kor. 9:27verwerplik is nie!
6Maar ek hoop dat julle sal insien dat ons nie verwerplik is nie.
7Ek bid God dat julle geen kwaad mag doen nie — nie dat #I Kor. 11:19ons beproef mag blyk nie, maar dat julle kan doen wat goed is, en ons as verwerplikes kan wees.
8Want ons kan niks doen teen die waarheid nie, maar wel vír die waarheid.
9Want ons is bly #I Kor. 4:10; II Kor. 11:30as ons swak is en julle sterk. En hierom bid ons ook, naamlik om julle #I Thes. 3:10volmaking.
10Daarom skryf ek dit in my afwesigheid #I Kor. 4:21; II Kor. 2:3om nie, as ek teenwoordig is, strengheid te gebruik nie, volgens die gesag wat die Here my gegee het om op te bou en nie om af te breek nie.
11Verder, broeders, wees bly; word volmaak; laat julle vermaan; #Rom. 12:16wees eensgesind; #Rom. 12:18hou vrede, en die God van liefde en #Rom. 15:33vrede sal met julle wees.
12 # Rom. 16:16 Groet mekaar met ’n heilige kus. #Filip. 4:22Al die heiliges groet julle.
13 # Rom. 16:20 Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en #Filip. 2:1die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal! Amen.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953