Matúš 22:29

Matúš 22:29 SEB

Ježiš im však odpovedal: „Blúdite, lebo nepoznáte Písma ani Božiu moc.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share