YouVersion Logo
Search Icon

Matúš 1

1
Rodokmeň Ježiša Krista
1Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma.#Lk 3,23-38 2Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov,#1Krn 1,34; 2,1-15 3Júda s Tamar splodil syna Pereca a Zeracha, Perec splodil Checróna, Checrón splodil Ráma,#Rút 4,18-22 4Rám splodil Amminadába, Amminadáb splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna. 5Salmón s Ráchab splodil syna Boaza, Boaz s Rút splodil Obéda, Obéd splodil Izaja, 6Izaj splodil kráľa Dávida.
Dávid splodil s Uriášovou manželkou Šalamúna,#1Krn 3,5-17 7Šalamún splodil Rechabeáma, Rechabeám splodil Abijáma, Abijám splodil Asu, 8Asa splodil Jošafáta. Jošafát splodil Joráma, Jorám splodil Uzziju, 9Uzzija splodil Jotáma, Jotám splodil Acháza, Acház splodil Chizkiju, 10Chizkija splodil Menaššeho, Menašše splodil Amóna, Amón splodil Joziáša, 11Joziáš splodil Jechonju a jeho bratov za babylonského zajatia.#2Krľ 24,14
12Po babylonskom zajatí Jechonja splodil Šealtíela, Šealtíel splodil Zerubbábela, 13Zerubbábel splodil Abiúda, Abiúd splodil Eljakíma, Eljakím splodil Azora, 14Azor splodil Cadóka, Cadók splodil Achíma, Achím splodil Eliúda, 15Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba, 16Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.
17A tak všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a od babylonského zajatia po Krista štrnásť.#Ga 4,4
Narodenie Ježiša Krista
18S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.#Lk 1,27.35 19Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. 20Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov.“#Lk 1,31 22Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka:
23 Hľa, panna počne a porodí syna
a dajú mu meno Emanuel,
čo v preklade znamená: Boh s nami.#Iz 7,14 24Keď Jozef precitol zo spánku, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. 25Nepoznal ju#1,25 Alt. neobcoval s ňou. však, kým neporodila#1,25 Var. + svojho prvorodeného. syna, ktorému dal meno Ježiš.#Lk 2,7.21

Currently Selected:

Matúš 1: SEB

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy