YouVersion Logo
Search Icon

Exodus 5

5
Prvé stretnutie s faraónom
1Potom Mojžiš a Áron predstúpili pred faraóna a povedali: „Toto hovorí Hospodin, Boh Izraela: ‚Prepusť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť!‘“#Ex 3,18; 4,23; 10,9 2Faraón však odpovedal: „Kto je Hospodin, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím.“#Ex 3,19; 2Krľ 18,32-35; Jób 21,15; Rim 1,28 3Oni mu povedali: „Stretol sa s nami Boh Hebrejov. Dovoľ nám odísť na púšť do vzdialenosti troch dní cesty a obetovať Hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás nepotrestal morom alebo mečom.“#Ex 3,18; 2Sam 24,13 4Egyptský kráľ im však povedal: „Mojžiš a Áron, prečo odvádzate ľud od jeho prác? Vráťte sa k svojej robote!“#Múd 17,16 5Faraón dodal: „Ľudu v krajine je veľa a vy chcete, aby prestal pracovať?“#Ex 1,7.9-12; Prís 14,28 6V ten deň dal faraón poháňačom ľudu a dozorcom nad robotníkmi príkaz:#Gn 15,13; Ex 1,11; 5,19; Prís 12,10 7„Už nebudete dávať ľudu slamu na výrobu tehál ako predtým. Nech si slamu zbierajú sami.#Gn 11,3 8Žiadajte však od nich rovnaké množstvo tehál, aké vyrábali dosiaľ. Nič im nezľavujte, lebo sú leniví. Preto volajú: ‚Chceme odísť a obetovať svojmu Bohu.‘ 9Tých mužov treba zaťažiť tvrdou prácou, aby sa mali čím zaoberať a nedávali na klamné reči.“ 10Poháňači ľudu a dozorcovia išli a oznámili ľudu: „Toto hovorí faraón: ‚Slamu vám už nedám. 11Sami si ju zbierajte, kde nájdete. Z povinností vám však nič neubudne.‘“ 12Ľud sa rozpŕchol po celom Egypte, aby si na strniskách nazbieral slamu. 13Poháňači naliehali a hovorili: „Robte každý deň tak, ako vtedy, keď ste dostávali slamu!“ 14Izraelských dozorcov, ktorých nad nimi ustanovili faraónovi poháňači, bili a hovorili: „Prečo ste ani dnes, ani včera neurobili toľko tehál ako predtým?“#Iz 10,24 15Izraelskí dozorcovia sa išli sťažovať k faraónovi: „Prečo tak zaobchádzaš so svojimi otrokmi? 16Slamu tvojim otrokom nedávajú, a predsa nám prikazujú: ‚Robte tehly!‘ Teraz tvojich otrokov ešte aj bijú, ale na vine sú tvoji ľudia.“ 17Faraón odpovedal: „Ste leniví a pretože ste leniví, hovoríte: ‚Poďme obetovať Hospodinovi.‘ 18Choďte a pracujte! Slamu nedostanete, ale určené množstvo tehál odovzdáte.“#Gn 15,13 19Izraelskí dozorcovia videli, že je s nimi zle, keď počuli: „Nesmiete znížiť dennú výrobu tehál.“ 20Keď vychádzali od faraóna, stretli sa s Mojžišom a Áronom, ktorí na nich čakali. 21Dozorcovia im povedali: „Nech to vidí Hospodin a nech rozsúdi! Vy ste nám pokazili dobré meno pred faraónom a jeho služobníkmi. Dali ste im do ruky meč, aby nás povraždili.“#Gn 34,30; Ex 16,3 22Mojžiš sa obrátil na Hospodina a povedal: „Pane, prečo si dopustil na tento ľud toľko zla? Načo si ma vlastne poslal?#Joz 7,7 23Odvtedy, čo som predstúpil pred faraóna, aby som hovoril v tvojom mene, tomuto ľudu sa vodí ešte horšie, a ty ho stále nevyslobodzuješ.“#Jer 4,10

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;