Prvý Timotejovi 3:10

Prvý Timotejovi 3:10 SEBDT

Ale aj oni sa musia najprv osvedčiť a potom, ak sú bezúhonní, nech konajú diakonskú službu.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share