Prvý Timotejovi 3
SEBDT

Prvý Timotejovi 3

3
Vlastnosti biskupov
1Spoľahlivé je toto slovo: Ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe. 2Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy#3,2 T. j. v monogamnom manželskom zväzku, resp. raz ženatý., triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť,#Tít 1,6-9 3nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nie neznášanlivý ani lakomec; 4musí dobre viesť vlastnú domácnosť, deti učiť poslušnosti so všetkou dôstojnosťou. 5Ak niekto nevie viesť vlastnú domácnosť, ako sa bude starať o Božiu cirkev? 6Nesmie byť novopokrstený, aby nespyšnel a neprepadol odsúdeniu vznesenému proti diablovi#3,6 Var. odsúdeniu od diabla.. 7Musí mať dobrú povesť aj u tých, čo sú mimo cirkvi, aby neupadol do rečí a do osídel diabla.
Vlastnosti diakonov
8Takisto aj diakoni nech sú čestní, nie dvojtvárni v reči, ani veľmi oddaní vínu, nech sa nepachtia za nepoctivým ziskom.#Sk 6,1-6 9Tajomstvo viery nech uchovávajú v čistom svedomí. 10Ale aj oni sa musia najprv osvedčiť a potom, ak sú bezúhonní, nech konajú diakonskú službu. 11Ženy takisto nech sú čestné, nie ohováračné, ale triezve a vo všetkom verné. 12Diakoni nech sú mužmi jednej ženy, nech dobre usmerňujú deti a vlastné domácnosti. 13Tí totiž, čo dobre konali diakonskú službu, získavajú si dobrú povesť a veľkú odvahu vo viere v Krista Ježiša.
Tajomstvo pravej zbožnosti
14Toto ti píšem, hoci dúfam, že čoskoro prídem k tebe, 15aby si vedel, ak budem meškať, ako sa treba správať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.#Ž 3,6; Ef 2,20 16Nepochybne, veľké je tajomstvo zbožnosti:
Zjavený bol v tele,
ospravedlnený v Duchu,
videný anjelmi,
hlásaný medzi pohanmi,
vierou prijatý vo svete
a v sláve vzatý hore.#Mk 16,19; Jn 1,14

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť

Zistite viac o Slovenský ekumenický preklad s DT knihami