Prvý Korinťanom 7:9

Prvý Korinťanom 7:9 SEBDT

Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve ako horieť vášňou.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share