Titui 3
LBD-EKU
3
1Primink jiems, kad lenktųsi ir būtų klusnūs valdovams bei vyresnybei, kad būtų pasiryžę kiekvienam geram darbui, 2nieko neįžeidinėtų, nesikivirčytų, būtų romūs, visiems žmonėms rodytų meilumą. 3Juk ir mes kitados buvome neprotingi, neklusnūs, paklydėliai, vergaujantys įvairiems įnoriams ir malonumams, stūmėme dienas blogybėje ir pavyde, buvome patys verti neapykantos ir vieni kitų nekentėme. 4Bet kai pasirodė mūsų Gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms, 5jis išgelbėjo mus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. 6Jis mums dosniai išliejo tos Dvasios per mūsų Gelbėtoją Jėzų Kristų, 7kad jo malone nuteisinti, viltimi taptume amžinojo gyvenimo paveldėtojais.
Nurodymai ir sveikinimai
8Tai tikras žodis. Ir aš noriu, kad tu pabrėžtinai mokytum šių dalykų, idant patikėjusieji Dievu rūpintųsi pirmauti gerais darbais. Tai gera ir naudinga žmonėms. 9O paikų klausimų, kilmės sąrašų, ginčų ir vaidų dėl Įstatymo venk; visa tai nenaudinga ir tuščia. 10Keliančio susiskaldymus, vieną kitą kartą įspėjęs, šalinkis, 11žinodamas, jog jis nukrypėlis ir nusidėjėlis, savo paties nuosprendžiu pasmerktas.
12Kai nusiųsiu pas tave Artemą ar #Apd 20,4; Ef 6,21-22; Kol 4,7-8; 2 Tim 4,12Tichiką, paskubėk atvykti pas mane į Nikopolį; mat esu nutaręs ten žiemoti. 13Teisininką Zeną ir #Apd 18,24; 1 Kor 16,12Apolą išleisk į kelionę gerai aprūpintus, kad jiems nieko netrūktų. 14Tesimoko ir mūsiškiai pirmauti gerais darbais būtinoms reikmėms patenkinti, kad neliktų bevaisiai.
15Tave sveikina visi esantys su manimi. Pasveikink tuos, kurie myli mus tikėjime.
Malonė su jumis visais!

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis