Apreiškimas 4
LBD-EKU

Apreiškimas 4

4
Sostas danguje
1Paskui aš regėjau: štai atsivėrė vartai danguje, ir pirmasis balsas, kurį buvau girdėjęs man gaudžiant tarsi trimitą, kalbėjo: „Užženk čionai, aš tau parodysiu, kas toliau turi įvykti“. 2#Ez 1,26-28; 10,1Bematant mane ištiko dvasios pagava. Ir štai danguje stovėjo sostas, o soste buvo Sėdintysis. 3Jo išvaizda buvo panaši į jaspio ir sardžio brangakmenius, o vaivorykštė, juosianti sostą, buvo panaši į smaragdą. 4Aplinkui sostą regėjau dvidešimt keturis sostus ir tuose sostuose sėdinčius dvidešimt keturis vyresniuosius baltais drabužiais, o jų galvas puošė aukso vainikai. 5Nuo sosto skriejo #Iš 19,16; Apr 8,5; 11,19; 16,18žaibai, aidėjo balsai ir griaustiniai; septyni #Ez 1,13deglai liepsnojo priešais sostą, o tai yra #Apr 1,4; Zch 4,2septynios Dievo dvasios. 6Priešais sostą tviskėjo #Ez 1,22tarsi stiklo jūra, panaši į krištolą; sosto viduryje ir aplinkui sostą buvo #Ez 1,5-10; 10,14keturios būtybės, pilnos akių iš priekio ir iš užpakalio. 7#Ez 1,10Pirmoji būtybė buvo panaši į liūtą, antroji būtybė panaši į veršį, trečioji būtybė turinti tarytum žmogaus veidą, ketvirtoji būtybė panaši į skrendantį erelį. 8#Iz 6,2-3Kiekviena iš keturių būtybių turėjo po šešis sparnus; aplinkui ir viduje jos buvo #Ez 1,18; 10,12pilnos akių. Ir be perstojo, dieną ir naktį, jos šaukė:
„Šventas, šventas, šventas
Viešpats, visagalis Dievas,
kuris buvo, kuris yra ir kuris ateis!“
9Ir kiekvieną kartą, kai Sėdintįjį soste, Gyvąjį per amžių amžius, būtybės šlovindavo, garbindavo ir jam dėkodavo, 10dvidešimt keturi vyresnieji parpuldavo prieš Sėdintįjį soste, pagarbindavo Gyvąjį per amžius ir numesdavo savo vainikus priešais sostą, kartodami:
11„Vertas esi, mūsų Viešpatie ir Dieve,
priimti šlovę, pagarbą ir galybę,
nes tu visa sutvėrei,
tavo valia visa yra ir buvo sutverta“.