Psalmynas 91
LBD-EKU

Psalmynas 91

91
1Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje,
pasilieka Visagalio pavėsy.
2Jis sakys VIEŠPAČIUI: „Mano Dieve,
mano prieglauda ir tvirtove, pasitikiu tavimi!“
3Juk tai jis
išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos
ir nuo mirtį nešančio maro.
4Savo sparnų plunksnomis jis uždengs tave, –
po jo sparnais rasi prieglaudą.
Jo ištikimybė – dengiantis skydas.
5Nereikės tau bijoti nakties siaubo
nei strėlės, iššautos dieną,
6nei maro, sėlinančio tamsoje,
nei rykštės, niokojančios vidudienį.
7Nors tūkstantis kristų tavo kairėje
ir dešimt tūkstančių – dešinėje,
tavęs niekas nepasieks.
8Tu žiūrėsi ir matysi,
kaip baudžiami nedorėliai.
9Tu pasirinkai VIEŠPATĮ savo prieglauda,
Aukščiausiąjį savo užuovėja,
10todėl neištiks tavęs žala,
nepalies tavo palapinės nelaimė,
11nes #Mt 4,6; Lk 4,10jis palieps savo angelams
saugoti tave visur, kad ir kur tu eitum.
12 # Mt 4,6; Lk 4,11 Savo rankomis jie neš tave,
kad kojos į akmenį neužsigautum.
13 # Lk 10,19 Tu sumindžiosi liūtą ir gyvatę,
sutrypsi liūtuką ir slibiną.
14„Kas mane myli, tą gelbėsiu;
saugosiu jį, nes jis žino mano vardą.
15Kai jis šauksis manęs, išklausysiu,
būsiu su juo varge,
išgelbėsiu ir pagerbsiu.
16Pasotinsiu jį ilgu amžiumi,
pagirdysiu savo išganymu“.