Psalmynas 92
LBD-EKU

Psalmynas 92

92
1Psalmė. Giesmė šabo dienai.
2 VIEŠPATIE, kaip gera šlovinti tave,
giedoti šlovės giesmes
tavo vardui, Aukščiausiasis,
3skelbti kas rytą tavo ištikimąją meilę,
kas naktį tavo ištikimybę,
4palydint dešimtstygei arfai,
su giesme ir lyra.
5Juk tu, VIEŠPATIE, pradžiuginai mane savo veikla,
tad su džiaugsmu apgiedu tavo rankų darbus.
6Kokie didingi tavo darbai, VIEŠPATIE,
kokios gilios tavo mintys!
7Bukas žmogus jų nežino,
kvailys negali suprasti.
8Nors nedorėliai želia kaip žolė
ir visi piktadariai klestėte klesti,
jų laukia amžinoji žūtis.
9Bet tu, VIEŠPATIE, esi išaukštintas amžinai.
10Juk tavo priešai, VIEŠPATIE,
tavo priešai tikrai pražus,
visi piktadariai bus išblaškyti.
11O man tu davei laukinio jaučio jėgą ir teiki palaimą.
12Savo akimis mačiau savo priešų sąmyšį,
savo ausimis girdėjau apie užpuolikų žūtį.
13Teisieji žaliuoja lyg palmės
ir auga lyg Libano kedrai.
14Pasodinti VIEŠPATIES Namuose,
jie žaliuoja mūsų Dievo kiemuose.
15Ir žiloje senatvėje jie neša vaisių,
visada žalių ir sultingų,
16liudydami, koks teisus VIEŠPATS
mano Uola, nes nėra jame ydos.