Psalmynas 72
LBD-EKU
72
1Saliamono.
Dieve, suteik savo teisingumo karaliui
ir teisumo karaliaus sūnui,
2kad teistų tavo tautą teisingai
ir tavo skriaudžiamuosius teisiai.
3Teteikia kalnai gerovę tautai,
tepatiria kalvos teisumo atlygį.
4Tegina jis skriaudžiamųjų bylą tautoje,
tegelbsti beturčių vaikus
ir tesutramdo engėjus.
5Tetveria jis taip ilgai kaip saulė
ir lyg mėnulis per kartų kartas.
6Jis bus tartum lietus jaunam atolui,
lyg laistantys žemę lietaus gūsiai.
7Jo dienomis žydės teisumas ir visuotinė taika,
kol nebeliks mėnulio.
8 # Zch 9,10 Teviešpatauja jis nuo jūros ligi jūros
ir nuo Upės ligi žemės pakraščių.
9Dykumos klajokliai klūpės prieš jį,
o jo priešai laižys žemės dulkes.
10Taršišo ir Salų karaliai mokės duoklę,
o Arabijos ir Šebos karaliai neš dovanas.
11Visi karaliai reikš jam pagarbą,
jam tarnaus visos tautos.
12Juk jis gelbsti beturtį, kuris jo šaukiasi,
ir nuskriaustąjį, kuriam nėra kas padeda.
13Jis rūpinasi vargšais ir beturčiais.
Jis gelbės beturčių gyvastį,
14atpirks jų gyvastį iš priespaudos ir smurto;
jo akyse brangus jų kraujas.
15Tegyvuoja karalius!
Tebūna jam atiduotas Šebos auksas;
už jį turi būti visuomet meldžiamasi,
visą dieną reikia prašyti jam palaiminimo.
16Krašte tebūna gausu grūdų,
pasėliai tevilnija ant kalnų viršūnių,
krašto derlius tebūna lyg Libano,
miestai teprisipildo žmonių lyg laukai žolės.
17Tebūna amžinas karaliaus vardas,
tetveria jo vardas taip ilgai kaip saulė.
Tebūna juo palaiminti visi žmonės,
teskelbia jį laimingu visos tautos.
18Garbinkite VIEŠPATĮ, Izraelio Dievą!
Tik jis vienas daro nuostabius darbus.
19Garbinkite jo šlovingą vardą per amžius!
Jo garbė pripildo visą pasaulį.
Amen! Amen!
20Čia baigiasi Jesės sūnaus Dovydo maldos.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis