Psalmynas 71
LBD-EKU

Psalmynas 71

71
1Tavyje, VIEŠPATIE, ieškau užuovėjos;
neleisk man niekada nusivilti!
2Kadangi tu teisus, ateik į pagalbą ir išgelbėk,
atkreipk į mane savo ausį ir padėk man!
3Būk mano užuovėjos uola,
stipri tvirtovė man išgelbėti,
nes tu mano Uola ir tvirtovė.
4Mano Dieve, išvaduok mane iš nedorėlio rankų,
iš neteisingo ir žiauraus žmogaus nagų.
5Juk tu mano viltis, Viešpatie;
nuo pat jaunystės tavimi pasitikiu, VIEŠPATIE.
6Net dar negimęs, tau priklausiau;
mano motinos įsčiose tu buvai mano jėga.
Visada giedu tave šlovinančias giesmes.
7Tapau daugeliui iškalbingu ženklu;
tu man esi stipri užuovėja.
8Mano lūpos, kupinos tavo šlovės,
garbina tave visą dieną.
9Neatstumk manęs senatvėje;
mano jėgoms senkant, nepalik manęs.
10Juk mano priešai kalba prieš mane,
tariasi tykodami mano gyvasties.
11Jie sako: „Vykitės ir čiupkite jį,
nes nėra nė vieno, kuris jį gelbėtų!
Dievas jį paliko!“
12Dieve, neatsitolink nuo manęs;
mano Dieve, skubėk man padėti!
13Težūva mano užpuolikai nusivylę;
tesvilina panieka ir gėda tuos,
kurie ieško mano pražūties!
14O aš visados turėsiu vilties
ir nuolat didinsiu tavo šlovę.
15Mano lūpos pasakos tavo teisius darbus,
visada kalbėsiu apie tavo išgelbėjimą,
nors ir nepajėgsiu jų apsakyti.
16Ateisiu šlovindamas didžius Viešpaties DIEVO darbus;
minėsiu vien tavo gerumą.
17Dieve, tu mokei mane nuo jaunystės,
ir aš iki šiol skelbiu tavo nuostabius darbus.
18Tad nepalik manęs,
Dieve, net žilos senatvės sulaukusio;
būk su manimi, kol skelbiu tavo galybę
visoms būsimoms kartoms. Tavo jėga
19ir teisumas, Dieve, siekia dangų.
Tu padarei didžių dalykų,
Dieve; kas tau gali prilygti?
20Tu siuntei man daug vargų ir kančių,
bet vėl mane atgaivinsi,
iš žemės gelmių iškelsi.
21Suteiksi man daugiau garbės,
nuolat mane guosi.
22Ir aš šlovinsiu tave arfa
dėl tavo ištikimybės, mano Dieve,
skambinsiu tau šlovės giesmę lyra, Izraelio Šventasis.
23Kai giedosiu šlovės giesmę tau,
džiūgaus mano lūpos
ir visa mano gyvastis, kurią tu atpirkai.
24Per visą dieną mano liežuvis pasakos
apie tavo teisumą, kaip ieškojusieji mano žūties
buvo nugalėti ir sugėdinti.