Patarlių 28
LBD-EKU
28
1Nedorėlis bėga, nors niekas jo nesiveja,
o teisusis drąsus kaip liūtas.
2Kai kraštas maištauja, jame daug valdovų;
tik su protingu ir patyrusiu žmogumi bus saugu.
3Nedoras žmogus, engiantis beturčius,
yra kaip siaubingas lietus, naikinantis derlių.
4Kas laužo Įstatymą, tas giria nedorėlį,
o kas laikosi Įstatymo, tas jam priešinasi.
5Blogi žmonės nesupranta, ką reiškia teisingumas,
o tie, kurie ieško VIEŠPATIES, supranta viską.
6Geriau vargšas, kuris dorai gyvena,
negu nesąžiningas turtuolis.
7Protingas vaikas laikosi Įstatymo,
o bendraująs su lėbautojais daro gėdą savo tėvui.
8Kas kraunasi turtus lupikavimu ir palūkanomis,
tas kaupia juos vargšų globėjo naudai.
9Kai žmogus nusisuka nenorėdamas klausyti Įstatymo,
net jo malda tampa pasibjaurėtina.
10Žmogus, kuris veda dorus žmones į blogą kelią,
pats įpuls į savo duobę,
o nekaltieji gaus didelį paveldą.
11Turtuolis gudrus savo akyse,
bet įžvalgus beturtis jį kiaurai permato.
12Kai dori žmonės vyrauja, viskas puiku,
kai nedorėliai paima viršų, žmonės bėga slėptis.
13Kas slepia savo kaltes, tam nesiseks,
o kas jas išpažįsta ir nebenusikalsta, tas susilauks gailestingumo.
14Laimingas žmogus, visada pagarbiai bijantis [Dievo],
o kas užkietina savo širdį, tas patenka į nelaimę.
15Kaip riaumojantis liūtas ir raji meška
yra nedoras vargingos tautos valdovas.
16Valdovas, kuriam trūksta supratimo, nuožmiai engia,
o tas, kuris bjaurisi neteisinga nauda, ilgai gyvens.
17Žmogus, vejamas dėl kraujo kaltės, bėgs iki kapo;
tenepadeda jam niekas.
18Kas dorai elgiasi, tas saugus,
o kas eina kreivais keliais, tas įpuola į kapą.
19Kas dirba savo žemę, tas turės duonos iki soties,
o kas vaikosi vėjų, tas kęs neišbrendamą skurdą.
20Patikimą žmogų lydi gausi palaima,
o kas skuba pralobti, tas neliks be kaltės.
21Negera būti šališkam,
tačiau net už duonos riekę žmogus nusikalsta.
22Šykštuolis skuba pralobti
ir nežino, kada jį užklups skurdas.
23Kas pataiso žmogų, tas galiausiai susilauks daugiau padėkos
negu tas, kuris jam meilikauja liežuviu.
24Kas apiplėšia tėvą ar motiną ir sako: „Tai ne nuodėmė!“ –
tas plėšikų sėbras.
25Šykštuolis sukelia ginčus,
o kas pasitiki VIEŠPAČIU, tam seksis.
26Kas pasitiki savo protu, tas kvailys,
o kas gyvena pagal išmintį, tas saugus.
27Kas duoda vargšui, tas pats nieko nestokos,
o kas užmerkia akis, tas bus labai iškeiktas.
28Kai nedorėliai paima viršų, žmonės bėga slėptis,
o kai jie pražūva, teisieji vėl klesti.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis