Patarlės 15:32

Patarlės 15:32 LBD-EKU

Kas nepaiso perspėjimo, tas savęs nekenčia, o kas klauso sveiko pamokymo, tas įgyja supratimo.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Patarlės 15:32

Share