Patarlių 12
LBD-EKU
12
1Kas mielai priima pamokymą, tas mėgsta pažinimą,
bet kas niekina pamokymą, tas tamsuolis.
2Geras žmogus užsitarnauja VIEŠPATIES malonę,
o pinklių spendėjas – pasmerkimą.
3Nedorumas nesaugo žmogaus,
o teisiųjų šaknys nebus išrautos.
4Sumani žmona – savo vyro vainikas,
o apsileidusi žmona – kaip kaulų puvimas.
5Teisiųjų užmojai teisingi,
nedorėlių užmačios klastingos.
6Nedorėlių žodžiai – kruvinos pasalos,
o doruosius išgelbsti jų kalba.
7Parblokšk nedorėlius, ir nieko iš jų nelieka,
o teisių žmonių namai stovi tvirtai.
8Už protingumą žmogus laimi pagyrimą,
o sukto proto žmogus susilaukia paniekos.
9Geriau būti paprastu žmogumi, turinčiu darbą,
negu išdidžiai laikytis ir neturėti maisto.
10Teisus žmogus rūpinasi savo gyvuliais,
o nedorų žmonių širdis žiauri.
11Kas dirba savo žemę, tas turės duonos iki soties,
o kas vaikosi vėjų, tas yra neprotingas.
12Nedorų žmonių tvirtovė bus nugriauta,
o teisiųjų šaknis išlieka.
13Blogas žmogus per savo lūpas patenka į pinkles,
o teisus žmogus išsilaisvina iš vargo.
14Žmogus sotinasi gėrybėmis iš savo lūpų vaisių,
ir gauna atlyginimą už savo rankų darbą.
15Kvailo žmogaus kelias jam pačiam atrodo teisingas,
o išmintingas žmogus klauso patarimo.
16Kvailas žmogus tuojau parodo pyktį,
o gudrus nutyli užgaulę.
17Kas kalba tiesą, tas sąžiningai liudija,
o melagingas liudytojas kalba apgaulingai.
18Neapgalvoti žodžiai – kaip kalavijo smūgiai,
o išmintingųjų liežuvis gydo.
19Teisingos lūpos išlieka amžinai,
o melagingas liežuvis – tik akimirką.
20Širdyse tų, kurie rengia pikta, slypi apgaulė,
o duodančių taikingą patarimą – džiaugsmas.
21Teisaus žmogaus neištinka jokia žala,
o nedorėliai būna priblokšti nelaimių.
22Melagingos lūpos pasibjaurėtinos VIEŠPAČIUI,
o kas ištikimai elgiasi, tas jam patinka.
23Gudrus žmogus slepia savo išmanymą,
o kvailojo širdis skelbia savo kvailumą.
24Darbščioji ranka valdo,
o tingiąją reikia versti dirbti.
25Nerimas apsunkina žmogaus širdį,
o geras žodis pralinksmina.
26Teisusis duoda gerą patarimą savo artimui,
o nedorėlių kelias klaidina.
27Tingus žmogus niekada nekepa sumedžiotos mėsos,
o darbštus žmogus turi brangių turtų.
28Teisumo takas veda į gyvenimą;
žengiant jo taku nėra mirties.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis