Patarlių 10
LBD-EKU
10
Pirmas Saliamono patarlių rinkinys
1Saliamono patarlės.
Išmintingas vaikas neša tėvui džiaugsmą,
o paikas vaikas – motinos skausmas.
2Nedorai įgyti turtai neneša naudos,
o teisumas gelbsti nuo mirties.
3 VIEŠPATS neleis teisiajam badauti,
o nedorėliams neduos, ko trokšta.
4Tingi ranka neša skurdą,
o darbščiųjų rankos praturtina.
5Vaikas, kuris vasarą pripildo aruodus, yra protingas,
o vaikas, miegantis per pjūtį, neša gėdą.
6Palaiminimai vainikuoja teisiojo galvą,
o nedorėlių burnoje slypi smurtas.
7Teisiojo vardas bus laiminamas,
o nedorėlių vardas sutrūnys.
8Išmintingos širdies žmogus rūpestingai laikysis įstatymų,
o atvirai išbarantis skleidžia ramybę.
9Kas elgiasi dorai, tas saugiai gyvena,
o kas eina suktu keliu, tam baigsis blogai.
10Kas pro pirštus žiūri į kaltę, tas padaro skausmo,
o atvirai išbarantis skleidžia ramybę.
11Teisiojo burna – gyvenimo versmė,
o nedorėlių burnoje slypi smurtas.
12Neapykanta sukelia vaidus,
o #Jok 5,20; 1 Pt 4,8meilė uždengia visas kaltes.
13Protingo žmogaus lūpose randama išmintis,
o bukapročio nugarai lieka tik lazda.
14Išmintingieji brangina pažinimą,
o kvailojo plepėjimas priartina pavojų.
15Turtingojo turtai – jo tvirtovė,
o skurdžiaus neturtas – jo pražūtis.
16Teisiojo uždarbis veda į gyvenimą,
o nedorėlio pelnas – į nuodėmę.
17Kas paiso pamokymo, tas eina gyvenimo taku,
o kas atmeta įspėjimą, tas paklysta.
18Melagio lūpos slepia neapykantą,
o kas skleidžia apkalbas, tas kvailys.
19Kur daug kalbama, ten netrūksta kaltės,
o protingo žmogaus kalba santūri.
20Teisiojo liežuvis – geriausias sidabras,
o nedorėlių širdis – nieko verta.
21Teisiojo lūpos maitina daugelį,
o kvailieji miršta neturėdami sveikos nuovokos.
22 VIEŠPATIES palaiminimas praturtina,
ir triūsas negali jo padidinti.
23Kaip pikto darymas pralinksmina kvailąjį,
taip išmintis – supratingą žmogų.
24Ko nedorėlis bijo, tas jį ir užklumpa,
o ko teisieji ilgisi, tai ir bus jiems suteikta.
25Audrai praėjus, nedorėlio nebelieka,
o teisusis išlieka amžinai.
26Ką actas daro dantims ir dūmai – akims,
tą tingus žmogus – siunčiantiems jį su užduotimi.
27Pagarbi Dievo baimė pailgina gyvenimą,
o nedorėlių metai bus sutrumpinti.
28Teisiųjų viltis jiems neša džiaugsmą,
o nedorėlių lūkesčiai nueina niekais.
29Dorajam VIEŠPATIES kelias yra tvirtovė,
o piktadariams – pražūtis.
30Teisusis niekada nesvyruos,
o nedorėliai neišliks krašte.
31Teisiojo burna teikia išmintį,
o klastingas liežuvis bus išpjautas.
32Teisiojo lūpos žino, kas gera,
o nedorėlių burna – kas apgaulinga.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis