Kunigų 18
LBD-EKU

Kunigų 18

18
Lyties šventumas
1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2„Kalbėk izraelitams ir sakyk jiems: ‘Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. 3Nesielgsite, kaip elgiamasi Egipto žemėje, kur gyvenote, ir nesielgsite, kaip elgiamasi Kanaano krašte, į kurį jus vedu. Jūs negyvensite pagal jų įstatus. 4Vykdysite tik mano įsakus ir ištikimai laikysitės mano įstatų; aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. 5Laikysitės mano įstatų ir įsakų; #Neh 9,29; Ez 18,9; 20,11-13; Lk 10,28; Rom 10,5; Gal 3,12žmogus, stengdamasis juos vykdyti, yra gyvas; aš esu VIEŠPATS.
6Nė vienas jūsų nesueis su artima giminaite atidengti nuogumo; aš esu VIEŠPATS. 7Savo tėvo nuogumo – tai yra savo motinos nuogumo – neatidengsi; ji tavo motina, jos nuogumo neatidengsi. 8#Kun 20,11; Įst 23,1; 27,20Neatidengsi savo tėvo žmonos nuogumo; tai tavo tėvo nuogumas. 9#Kun 20,17; Įst 27,22Neatidengsi nuogumo savo sesers, tavo tėvo dukters ar tavo motinos dukters, ar ji būtų gimusi šeimoje, ar kitur. 10Neatidengsi nuogumo savo sūnaus dukters ar savo dukters dukters, nes jų nuogumas yra tavo paties nuogumas. 11Neatidengsi nuogumo savo pamotės dukters, gimusios iš tavo tėvo, nes ji tavo sesuo. 12#Kun 20,19-20Neatidengsi nuogumo savo tėvo sesers, nes ji tavo tėvo artima giminaitė. 13Neatidengsi nuogumo savo motinos sesers, nes ji tavo motinos artima giminaitė. 14Neatidengsi savo dėdės nuogumo, tai yra nesueisi su jo žmona, nes ji tavo dėdienė. 15#Kun 20,12Neatidengsi nuogumo savo marčios, nes ji tavo sūnaus žmona; neatidengsi jos nuogumo. 16#Kun 20,21Neatidengsi nuogumo savo brolio žmonos, nes tai tavo brolio nuogumas. 17#Kun 20,14; Įst 27,23Neatidengsi nuogumo moters ir jos dukters; neimsi žmona jos sūnaus dukters ar jos dukters dukters ir neatidengsi jos nuogumo, nes jos tavo artimos giminaitės. Tai būtų ištvirkavimas. 18Neimsi savo žmonos sesers antrine žmona, neatidengsi jos nuogumo, kol jos sesuo tebėra gyva.
19 # Kun 20,18 Nesueisi su moterimi atidengti jos nuogumo mėnesinių nešvarumo metu. 20#Kun 20,10Neturėsi lytinių santykių su savo artimo žmona ir savęs ja nesuterši. 21#Kun 20,1-5Neleisi, kad kas nors iš tavo palikuonių būtų paaukotas Molechui#18,21 Kanaaniečiai šiam savo dievui aukodavo kūdikius., ir neišniekinsi savo Dievo vardo; aš esu VIEŠPATS! 22#Kun 20,13Nesugulsi su vyriškiu tarsi su moterimi; tai pasibjaurėtina. 23#Iš 22,19; Kun 20,15-16; Įst 27,21Neturėsi lytinių santykių su jokiu gyvuliu ir nesuterši savęs gyvuliu; nei jokia moteris leisis gyvuliui turėti su ja lytinių santykių; tai begėdiškas iškrypimas.
24Nepasidarykite nešvarūs nė vienu šių papročių, nes tokiais papročiais susiteršusios tautos, kurias išvarau jūsų akyse. 25Taip buvo suterštas kraštas, todėl nubaudžiau jį už jo kaltę, ir pats kraštas išvėmė savo gyventojus. 26Jūs turite laikytis mano įstatų ir mano įsakų, ir jūs – nei pilietis, nei ateivis – negalite daryti šių pasibjaurėtinų dalykų, 27(nes prieš jus gyvenusieji krašto gyventojai darė visus šiuos pasibjaurėtinus dalykus, ir kraštas buvo suterštas), 28antraip kraštas išvems jus už suteršimą, kaip jis išvėmė prieš jus buvusią tautą. 29Kas padaro vieną šių pasibjaurėtinų dalykų, bus pašalintas iš savo tautos. 30Todėl laikykitės mano įpareigojimo nedaryti nė vieno iš šių pasibjaurėtinų dalykų, kaip darė prieš jus buvusieji, ir savęs jais nesuterškite; aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas’“.