Jozuės 12
LBD-EKU
12
Nugalėtųjų karalių sąrašas
1 # Sk 21,21-35; Įst 2,26–3,11 Štai krašto karaliai, kuriuos izraelitai nugalėjo ir užėmė jų žemes.
Į rytus nuo Jordano, nuo Arnono slėnio iki Hermono kalno, įskaitant rytinę Arabos dalį – 2amoritų karalius Sihonas, gyvenęs Hešbone ir valdęs Gileado dalį nuo Aroero Arnono slėnio pakraštyje ir paties slėnio iki Jaboko slėnio bei Amono krašto ribos 3ir rytinę Arabą iki Kinereto jūros#12,3 NT Tiberiados, arba Genezareto, ežeras, arba Galilėjos jūra., o pietų link, per Bet Ješimotus Pisgos šlaitų papėdėje rytiniame šone, žemyn iki Arabos jūros, tai yra Druskos jūros. 4Taip pat Bašano karalius Ogas, vienas paskutinių refajų, gyvenęs Aštarote ir Edrėjyje 5ir valdęs Hermono kalną, Salchą, visą Bašaną iki gešūriečių bei maakų ribos ir pusę Gileado iki Hešbono karaliaus Sihono ribos. 6Juos nugalėjo VIEŠPATIES tarnas Mozė ir izraelitai; VIEŠPATIES tarnas Mozė #Sk 32,33; Įst 3,12atidavė jų kraštą kaip paveldą Rubeno ir Gado giminių bei pusės Manaso giminės žmonėms.
7Štai krašto karaliai, kuriuos Jozuė ir izraelitai nugalėjo vakarinėje Jordano pusėje – nuo Baal Gado Libano slėnyje iki Halako kalno, dunksančio virš Seyro srities. (Izraelio giminėms kaip paveldą pagal jų padalas 8aukštumų srityje, Šefeloje, Araboje, šlaituose, dykumoje ir Negebe Jozuė atidavė žemę hetitų, amoritų, kanaaniečių, perizų, hivų ir jebusiečių). Jų buvo: 9Jericho karalius – vienas, Ajo (netoli Betelio) karalius – vienas, 10Jeruzalės karalius – vienas, Hebrono karalius – vienas, 11Jarmuto karalius – vienas, Lachišo karalius – vienas, 12Eglono karalius – vienas, Gezero karalius – vienas, 13Debyro karalius – vienas, Gedero karalius – vienas, 14Hormos karalius – vienas, Arado karalius – vienas, 15Libnos karalius – vienas, Adulamo karalius – vienas, 16Makedos karalius – vienas, Betelio karalius – vienas, 17Tapuacho karalius – vienas, Hefero karalius – vienas, 18Afeko karalius – vienas, Lašarono karalius – vienas, 19Madono karalius – vienas, Hacoro karalius – vienas, 20Šimron Merono karalius – vienas, Achšafo karalius – vienas, 21Taanacho karalius – vienas, Megido karalius – vienas, 22Kedešo karalius – vienas, Jokneamo Karmelyje karalius – vienas, 23Doro Nafat Dore karalius – vienas, Goimų Galilėjoje karalius – vienas, 24Tircos karalius – vienas.
Iš viso – trisdešimt vienas karalius.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis