Jobo 40
LBD-EKU

Jobo 40

40
Dievas ragina atsakyti
1Atsakydamas Jobui, VIEŠPATS sakė:
2„Argi priekaištų ieškotojas bylinėsis su Visagaliu?
Kas ginčijasi su Dievu, tas turi atsakyti“.
3Tada, Jobas atsakydamas VIEŠPAČIUI, tarė:
4„Esu menkutis! Ką galiu tau atsakyti?
Ranka užsiimu burną.
5Kartą jau kalbėjau, tad nebekalbėsiu,
net dusyk, tad daugiau to nebedarysiu“.
6Tada VIEŠPATS kreipėsi į Jobą iš audros tardamas:
7„Susijuosk diržu strėnas kaip vyras;
aš tave klausiu, o tu man atsakyk!
8Argi paneigsi net mano teisingumą?
Nejau mane pasmerksi, kad pats būtum pateisintas?
9Argi tavo ranka kaip Dievo
ir gali griausti tokiu balsu kaip jis?
10Jei taip, pasipuošk didybe ir orumu,
apsirenk garbe ir spindesiu.
11Duok valią savo pykčio įniršiui,
pažvelk į kiekvieną išdidų žmogų ir jį pažemink.
12Taip, pažvelk į kiekvieną išdidų žmogų, pažemink jį;
sutrypk nedorėlius, kur jų yra.
13Palaidok juos visus drauge žemėje,
užrakink juos tamsiajame mirusiųjų pasaulyje.
14Tada ir aš pripažinsiu,
kad tavo dešinė gali tave išgelbėti.
15Pagalvok apie begemotą,
kurį padariau kaip ir tave;
jis ėda žolę it jautis.
16Jo jėga šlaunyse,
jo galybė pilvo raumenyse.
17Savo uodegą jis padaro kietą kaip kedras,
jo šlaunų raumenys suausti į viena.
18Jo kaulai tarsi vario vamzdžiai,
galūnės tarsi geležies lazdos.
19Jis pirmas tarp didžiųjų Dievo darbų;
tik jo Kūrėjas gali ištraukti prieš jį kalaviją.
20Juk žolės jam duoda kalnai,
kur žaidžia visi laukų žvėrys.
21Po lotosu jis guli,
pelkės nendrių prieglaudoje.
22Lotosas globia jį ūksme,
upelio gluosniai jį gaubia.
23Net kai upė patvinsta, jis neišsigąsta;
išlieka ramus, nors Jordanas tekėtų į nasrus.
24Kas gali pagauti jį kabliu
ar perverti jo šnerves vąšu?
25Argi gali pagauti meškere Leviataną,
ar surišti jo nasrus virve?
26Argi gali įverti virvę jam į šnerves,
kabliu perdurti nasrus?
27Argi jis maldaus tavęs, kad paleistum,
gerinsis tau švelniais žodžiais?
28Argi jis sudarys sandorą su tavimi,
ar priimsi jį kaip amžiną vergą?
29Argi žaisi su juo kaip su paukščiu,
ar laikysi jį pririštą savo merginų pramogai?
30Argi derėsis dėl jo prekiautojai,
ar išsidalys jį pirkliai?
31Argi gali prismaigstyti jam odą žeberklų,
ar galvą žūklės iečių?
32Kartą kėlęs prieš jį ranką,
atmink kovą ir daugiau nebebandyk!