Jobo 38
LBD-EKU
38
Dievas klausinėja Jobą
1Tada VIEŠPATS kreipėsi į Jobą iš audros tardamas:
2„Kas temdo mano užmojį,
kalbėdamas neapgalvotais žodžiais?
3Susijuosk diržu strėnas kaip vyras;
aš tavęs klausiu, o tu man atsakyk!
4Kur tu buvai, kai dėjau žemės pamatus?
Pasakyk, jei esi toks supratingas!
5Kas nustatė jos matmenis, tu tikrai žinai!
Argi kas tiesė ant jos matavimo virvę?
6Į ką buvo įleisti jos stulpai,
ir kas padėjo jos kertinį akmenį,
7kai drauge giedojo rytmetinės žvaigždės
ir visos dangiškosios būtybės šaukė iš džiaugsmo?
8 # Jer 5,22 O kas uždarė jūrą už durų,
kai ji prasiveržė iš gelmių,
9kai apdengiau ją debesų apdaru
ir suvysčiau tiršto rūko vystyklais,
10kai padariau bangų mūšą jos ribomis
ir įstačiau duris su skląsčiais,
11tardamas: ‘Iki čia ateik, bet ne toliau,
čia tavo galingos bangos suduš!’?
12Argi kada nors savo gyvenime esi įsakęs,
kad ateitų aušra ir prasidėtų diena,
13kad paimtų žemę už kampų
ir iškratytų iš jos nedorėlius?
14Žemė keičiama kaip molis po antspaudu
ir dažoma tarsi drabužis.
15Nedorėliai nustoja savo šviesos,
ir palūžta pakelta ranka.
16Argi esi įžengęs į jūros versmes
ir vaikščiojęs po bedugnės gelmes?
17Argi tau buvo atvertos mirties durys?
Ar tu matei Šeolo vartus?
18Argi išmatavai žemės plotą?
Jeigu visa tai žinai, pasakyk man!
19Kuris kelias veda į šviesos buveinę,
ir kur yra tamsos vieta,
20kad galėtumei nuvesti jas į jų valdas
ir parodyti joms takus į jų namus?
21Tu tai žinai, nes ten kadaise gimei,
ir tavo metų skaičius didelis!
22Argi esi kada nors įžengęs į sniego sandėlius
ir matęs krušos išteklius,
23kuriuos taupau nelaimės metui,
puolimo ir karo dienoms?
24Kaip rasti, iš kur sklinda šviesa
ir iš kur rytys plinta žemėje?
25Kas iškirto griovį lietaus srautams
ir kelią perkūnijos debesiui,
26kad palytų žemėje, kur niekas negyvena,
dykumoje, kur nėra jokio žmogaus,
27kad pagirdytų vienišus tyrus
ir žemė išželdintų žolę?
28Argi lietus turi tėvą?
Argi rasos lašai buvo pradėti kaip vaikai?
29Kas ledo motina?
Kas dangaus šerkšno gimdytoja?
30Vanduo tampa kietas kaip akmuo,
ir bedugnės paviršius užšąla.
31Argi gali surišti #Job 9,9; Am 5,8Sietyno grandines
ar atrišti Šienpjovių virves,
32ar išvesti laiku Zodiaką,
ar parodyti kelią Grįžulo Ratams ir palydai?
33Argi išmanai dangaus skliauto dėsnius,
ar gali padaryti, kad jie valdytų žemę?
34Argi gali pakelti balsą debesyje
ir apsigaubti audros vandenimis?
35Argi gali siųsti žaibus su pavedimu
ir ar jie tau sakys: ‘Tavo paslaugoms!’
36Kas pasako ibiui, kada Nilas patvins,
ar gaidžiui praneša, kad bus lietaus?
37Kas išmintingai suskaičiuoja debesis
ir išlieja dangaus vandens ąsočius,
38kai žemės dulkės sukietėja
ir grumstai sulimpa?
39Argi gali sumedžioti grobį liūtei
ar nuraminti jauniklių alkį,
40kai jie tykoja savo urve
ar guli pasalomis savo guolyje?
41Kas aprūpina varną penu,
kai jos jaunikliai šaukiasi Dievo,
tiesdami alkanas rykles?