Jobo 26
LBD-EKU
26
Jobo atsakas Bildadui
1Tada Jobas atsakydamas tarė:
2„Kaip tu padėjai bejėgiam žmogui
ir palaikei ranką netekusiam jėgų!
3Kaip tu patarinėjai neišmintingam žmogui
ir davei daug gerų patarimų!
4Kieno patariamas tu tarei žodžius
ir kieno alsavimas išėjo iš tavęs?
5Mirusiųjų šešėliai dreba po žeme,
vandenys ir jų gyvūnai apimti baimės.
6Nuogas guli prieš Dievą Šeolas,
uždangos neturi Prapulties vieta.
7Dievas išskleidžia šiaurinį skliautą virš tuštumos,
pakabina žemę ant nieko.
8Jis uždaro lietaus vandenis savo debesyse,
tačiau nuo jų debesys neperplyšta.
9Jis paslepia mėnulio veidą,
išskleisdamas virš jo savo debesį.
10Jis nubrėžė ratą ant vandenų paviršiaus,
užbrėžė ribą tarp šviesos ir tamsos.
11Dangaus skliauto stulpai dreba,
apstulbinti griausmingo jo pagrūmojimo.
12Savo galybe jis nutildė jūrą,
savo sumanumu sunaikino pabaisą Rahabą#26,12 Žr. Job 9,13..
13Jo vėjas iššlavė padanges,
jo ranka pervėrė suktąjį slibiną#26,13 Žr. Job 40,25–41,26..
14Tai tik jo galybės užuominos,
mes tik jos šnabždesį teišgirstame.
Kas gali suprasti jo galybės griausmą?“

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis