Jono 16
LBD-EKU
16
1Aš jums tai paskelbiau, kad nesukluptumėte.
2Jie šalins jus iš sinagogų,
ir netgi ateis valanda,
kada jūsų žudikai tarsis atlieką
šventą pareigą Dievui.
3Jie tai darys,
nes nei Tėvo, nei manęs nepažįsta.
4Aš jums visa šita kalbėjau,
kad, jų siautėjimo metui atėjus,
atsimintumėte, jog buvau jus įspėjęs.
Apie Šventosios Dvasios atsiuntimą
Aš jums to nesakiau iš pradžių,
nes buvau su jumis.
5Dabar išeinu pas tą,
kuris mane yra siuntęs,
ir niekas iš jūsų neklausia:
‘Kur tu eini?’
6Kadangi jums tai pasakiau,
liūdesys jūsų širdis užliejo.
7Bet sakau jums gryną tiesą:
jums geriau, kad aš iškeliauju,
nes jei neiškeliausiu,
pas jus neateis Globėjas.
O nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu.
8Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta
dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo.
9Dėl nuodėmės,
kadangi netiki manimi.
10Dėl teisumo,
kadangi aš pas Tėvą einu,
o jūs manęs daugiau neberegėsite.
11Dėl teismo,
kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas.
12Dar daugel jums turėčiau kalbėti,
bet dabar jūs negalite pakelti.
13Kai ateis toji Tiesos Dvasia,
ji ves jus į tiesos pilnatvę.
Ji nekalbės iš savęs,
bet skelbs, ką bus išgirdusi,
ir praneš, kas turi įvykti.
14Ji pašlovins mane,
nes ims iš to, kas mano,
ir jums tai paskelbs.
15Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano,
todėl aš pasakiau,
kad ji ims iš to, kas mano,
ir jums tai paskelbs.
Pažadas sugrįžti
16Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsite, ir dar valandėlė – ir vėl mane pamatysite“.
17Tada kai kurie mokiniai ėmė vienas kitą klausinėti: „Ką reiškia jo pasakyti žodžiai: ‘Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsite, ir dar valandėlė – ir vėl mane pamatysite’? ir: ‘Aš einu pas Tėvą’?“ 18Tad jie klausinėjo: „Ką reiškia ‘valandėlė’? Mums neaišku, ką jis kalba“. 19Pamatęs, kad jie norėjo jį klausti, Jėzus tarė: „Klausinėjate vieni kitus, ką reiškia žodžiai: ‘Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsite, ir dar valandėlė – ir vėl mane pamatysite’?
20Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:
jūs verksite ir vaitosite,
o pasaulis džiūgaus.
Jūs liūdėsite,
bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu.
21Gimdydama moteris būna prislėgta,
nes atėjo jos valanda,
bet, kūdikiui gimus,
ji kančią užmiršta iš džiaugsmo,
kad gimė pasauliui žmogus.
22Taip ir jūs dabar nusiminę,
bet aš jus vėl pamatysiu;
tada jūsų širdys džiūgaus,
ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims.
23Tą dieną jūs manęs nieko neklausinėsite.
Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:
jei tik prašysite Tėvą mano vardu,
jis duos tai jums#16,23 Arba: „duos tai jums mano vardu“..
24Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu.
Prašykite ir gausite,
kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.
25Aš jums vis kalbėjau palyginimais,
bet ateis valanda,
kada be palyginimų imsiu kalbėti
ir atvirai apie Tėvą jums skelbsiu.
26Tą dieną jūs prašysite mano vardu,
ir aš net nesakau,
kad aš prašysiu Tėvą už jus;
27juk patsai Tėvas jus myli,
nes jūs mane pamilote ir įtikėjote,
jog aš esu iš Dievo atėjęs.
28Išėjau iš Tėvo
ir atėjau į pasaulį.
Vėl palieku pasaulį
ir grįžtu pas Tėvą“.
29Jo mokiniai tarė: „Štai dabar tu aiškiai kalbi ir nebesakai jokių palyginimų. 30Mes dabar matome, kad tu viską žinai ir nereikia tave klausinėti. Todėl mes ir tikime, kad tu esi išėjęs iš Dievo“. 31Jėzus jiems atsakė:
„Pagaliau tikite?
32Štai ateina valanda – ir net yra atėjusi, –
kai jūs išsisklaidysite kas sau
ir paliksite mane vieną.
Tačiau aš ne vienas,
nes su manimi yra Tėvas.
33Aš jums tai kalbėjau,
kad manyje atrastumėte ramybę.
Pasaulyje jūsų priespauda laukia,
bet jūs būkite drąsūs:
aš nugalėjau pasaulį!“

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis