Jono 15
LBD-EKU

Jono 15

15
Vynmedis ir šakelės
1Aš esu tikrasis vynmedis,
o mano Tėvas – vynininkas.
2Kiekvieną mano šakelę,
neduodančią vaisiaus,
jis išpjauna,
o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo,
kad ji duotų dar daugiau vaisių.
3Jūs jau esate švarūs
dėl žodžio, kurį jums kalbėjau.
4Pasilikite manyje,
tai ir aš jumyse pasiliksiu.
Kaip šakelė
negali duoti vaisiaus pati iš savęs,
nepasilikdama vynmedyje,
taip ir jūs bevaisiai,
nepasilikdami manyje.
5Aš esu vynmedis, o jūs šakelės.
Kas pasilieka manyje ir aš jame,
tas duoda daug vaisių;
nuo manęs atsiskyrę,
jūs negalite nieko nuveikti.
6Kas nepasiliks manyje,
bus išmestas laukan
ir sudžius kaip šakelė.
Paskui surinks šakeles,
įmes į ugnį, ir jos sudegs.
7Jei pasiliksite manyje
ir mano žodžiai pasiliks jumyse,
jūs prašysite, ko tik norėsite,
ir bus jums suteikta.
8Tuo bus pašlovintas mano Tėvas,
kad jūs duosite gausių vaisių
ir būsite mano mokiniai.
9Kaip mane Tėvas mylėjo,
taip ir aš jus mylėjau.
Pasilikite mano meilėje!
10Jei laikysitės mano įsakymų,
pasiliksite mano meilėje,
kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus
ir pasilieku jo meilėje.
11Aš jums tai kalbėjau,
kad jumyse būtų manasis džiaugsmas
ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.
12Tai mano įsakymas,
# Jn 13,34; 15,17; 1 Jn 3,23; 2 Jn 5 kad vienas kitą mylėtumėte,
kaip aš jus mylėjau.
13Nėra didesnės meilės,
kaip gyvybę už draugus atiduoti.
14Jūs būsite mano draugai,
jei darysite, ką jums įsakau.
15Jau nebevadinu jūsų tarnais,
nes tarnas nežino,
ką veikia jo šeimininkas.
Jus aš draugais vadinu,
nes jums viską paskelbiau,
ką esu iš savo Tėvo girdėjęs.
16Ne jūs mane išsirinkote,
bet aš jus išsirinkau ir paskyriau,
kad eitumėte, duotumėte vaisių
ir jūsų vaisiai išliktų,
kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu,
jis visa jums duotų.
17Aš jums tai įsakau:
vienam kitą mylėti!
Pasaulio priešiškumas
18Jei pasaulis jūsų nekenčia,
tai žinokite – jis manęs nekentė
pirmiau negu jūsų.
19Jei jūs būtumėte pasaulio,
jis mylėtų jus kaip savuosius.
Kadangi jūs – ne pasaulio,
bet aš jus iš pasaulio išskyriau,
todėl jis jūsų nekenčia.
20Atsiminkite mano žodžius,
kuriuos esu jums pasakęs:
# Mt 10,24; Lk 6,40; Jn 13,16 ‘Tarnas ne didesnis už šeimininką!’
Jei persekiojo mane,
tai ir jus persekios;
jeigu laikėsi mano žodžio,
laikysis ir jūsų.
21Ir visa tai jums darys dėl manęs,
nes jie nepažįsta to, kuris yra mane siuntęs.
22Jei nebūčiau atėjęs ir jiems kalbėjęs,
jiems kaltės nebūtų.
O dabar jie neturi kuo pateisinti
savo nuodėmės.
23Kas manęs nekenčia,
nekenčia ir mano Tėvo.
24Jeigu nebūčiau tarp jų daręs darbų,
kurių niekas kitas nėra daręs,
jiems kaltės nebūtų.
O dabar jie matė
ir vis tiek nekenčia ir manęs, ir mano Tėvo.
25Turėjo išsipildyti
užrašytas Įstatyme žodis:
# Ps 35,19; 69,5 Jie manęs nekentė be priežasties.
26Kai ateis Globėjas,
kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo,
Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo,
jis toliau liudys apie mane.
27Ir jūs liudysite,
nes nuo pradžios su manimi esate buvę.