Pradžios 5
LBD-EKU

Pradžios 5

5
Nuo Adomo ligi Nojaus
1Štai Adomo palikuonių kartų sąrašas. #Pr 1,27-28Kai Dievas sukūrė žmogų, jis padarė jį panašų į Dievą, 2#Mt 19,4; Mk 10,6kaip vyrą ir moterį sukūrė. Kai jie buvo sukurti, jis juos palaimino ir davė jiems vardą žmonės.
3Adomas buvo šimto trisdešimt metų, kai jam gimė sūnus, panašus į jį, pagal jo paveikslą, ir jis pavadino jį Setu. 4Po to, kai tapo Seto tėvu, Adomas gyveno aštuonis šimtus metų, ir jam gimė sūnų bei dukterų. 5Taigi iš viso Adomas gyveno devynis šimtus trisdešimt metų. Po to jis mirė.
6Setas buvo šimto penkerių metų, kai jam gimė Enošas. 7Enošui gimus, Setas gyveno aštuonis šimtus septynerius metus, ir jam gimė sūnų bei dukterų. 8Taigi iš viso Setas gyveno devynis šimtus dvylika metų. Po to jis mirė.
9Enošas buvo devyniasdešimtmetis, kai jam gimė Kenanas. 10Kenanui gimus, Enošas gyveno aštuonis šimtus penkiolika metų, ir jam gimė sūnų bei dukterų. 11Taigi iš viso Enošas gyveno devynis šimtus penkerius metus. Po to jis mirė.
12Kenanas buvo septyniasdešimtmetis, kai jam gimė Mahalalelis. 13Mahalaleliui gimus, Kenanas gyveno aštuonis šimtus keturiasdešimt metų, ir jam gimė sūnų bei dukterų. 14Taigi iš viso Kenanas gyveno devynis šimtus dešimt metų. Po to jis mirė.
15Mahalalelis buvo šešiasdešimt penkerių metų, kai jam gimė Jeredas. 16Jeredui gimus, Mahalalelis gyveno aštuonis šimtus trisdešimt metų, ir jam gimė sūnų bei dukterų. 17Taigi iš viso Mahalalelis gyveno aštuonis šimtus devyniasdešimt penkerius metus. Po to jis mirė.
18Jeredas buvo šimto šešiasdešimt dvejų metų, kai jam gimė Henochas. 19Henochui gimus, Jeredas gyveno aštuonis šimtus metų, ir jam gimė sūnų bei dukterų. 20Taigi iš viso Jeredas gyveno devynis šimtus šešiasdešimt dvejus metus. Po to jis mirė.
21Henochas buvo šešiasdešimt penkerių metų, kai jam gimė Metušelachas#5,21 Kitas Metušaelio vardas; žr. Pr 4,18.. 22Metušelachui gimus, Henochas ėjo su Dievu tris šimtus metų, ir jam gimė sūnų bei dukterų. 23Taigi iš viso Henochas gyveno tris šimtus šešiasdešimt penkerius metus. 24#Hbr 11,5; Jud 14Henochas ėjo su Dievu. Paskui jo nebebuvo, nes Dievas jį pasiėmė.
25Metušelachas buvo šimto aštuoniasdešimt septynerių metų, kai jam gimė Lamechas. 26Lamechui gimus, Metušelachas gyveno septynis šimtus aštuoniasdešimt dvejus metus, ir jam gimė sūnų bei dukterų. 27Taigi iš viso Metušelachas gyveno devynis šimtus šešiasdešimt devynerius metus. Po to jis mirė.
28Lamechas buvo šimto aštuoniasdešimt dvejų metų, kai jam gimė sūnus. 29Jis pavadino jį Nojumi, tardamas: „Iš tos pačios žemės, kurią VIEŠPATS prakeikė, šis atneš mums atgaivos nuo mūsų darbų ir mūsų rankų triūso“. 30Nojui gimus, Lamechas gyveno penkis šimtus devyniasdešimt penkerius metus, ir jam gimė sūnų bei dukterų. 31Taigi iš viso Lamechas gyveno septynis šimtus septyniasdešimt septynerius metus. Po to jis mirė.
32Nojus buvo penkių šimtų metų, kai jam gimė Semas, Chamas ir Jafetas.