Pradžios 11
LBD-EKU

Pradžios 11

11
Babelio bokštas
1Visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius. 2Atsikėlę iš rytų žmonės rado slėnį Šinaro krašte ir ten įsikūrė. 3Vieni kitiems jie sakė: „Eime, pasidirbkime plytų ir jas išdekime“. Vietoj akmens jie naudojo plytas, o vietoj kalkių – bitumą. 4„Eime, – sakė jie, – pasistatykime miestą ir bokštą su dangų siekiančia viršūne ir pasidarykime sau vardą, kad nebūtume išblaškyti po visą žemės paviršių“.
5O VIEŠPATS nužengė pamatyti miesto ir bokšto, kurį mirtingieji buvo pastatę. 6Ir tarė VIEŠPATS: „Žiūrėk! Jie yra viena tauta ir visi kalba ta pačia kalba. Tai tik jų sumanymų pradžia! Ką tik užsimos daryti, nieko nebus jiems negalimo! 7Eime, nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, kad nebesuprastų, ką sako vienas kitam“. 8Taip tat VIEŠPATS išsklaidė juos iš ten po visą žemės paviršių, ir jie metė statę miestą. 9Tada jis buvo pavadintas Babeliu#11,9 Hebr. bāḇel čia gretinamas su bālal – „sumaišyti“., nes VIEŠPATS ten sumaišė visos žemės kalbą ir iš ten išsklaidė juos po visą žemės paviršių.
Nuo Semo iki Abraomo
10Štai Semo palikuonys. Semas buvo šimtametis, kai po dvejų metų po tvano jam gimė Arpachšadas. 11Arpachšadui gimus, Semas gyveno penkis šimtus metų ir turėjo kitų sūnų bei dukterų.
12Arpachšadas buvo trisdešimt penkerių metų, kai jam gimė Šelachas. 13Šelachui gimus, Arpachšadas gyveno keturis šimtus trejus metus ir turėjo kitų sūnų bei dukterų.
14Šelachas buvo trisdešimtmetis, kai jam gimė Eberas. 15Eberui gimus, Šelachas gyveno keturis šimtus trejus metus ir turėjo kitų sūnų bei dukterų.
16Eberas buvo trisdešimt ketverių metų, kai jam gimė Pelegas. 17Pelegui gimus, Eberas gyveno keturis šimtus trisdešimt metų ir turėjo kitų sūnų bei dukterų.
18Pelegas buvo trisdešimtmetis, kai jam gimė Reuvas. 19Reuvui gimus, Pelegas gyveno du šimtus devynerius metus ir turėjo kitų sūnų bei dukterų.
20Reuvas buvo trisdešimt dvejų metų, kai jam gimė Serugas. 21Serugui gimus, Reuvas gyveno du šimtus septynerius metus ir turėjo kitų sūnų bei dukterų.
22Serugas buvo trisdešimtmetis, kai jam gimė Nahoras. 23Nahorui gimus, Serugas gyveno du šimtus metų ir turėjo kitų sūnų bei dukterų.
24Nahoras buvo dvidešimt devynerių metų, kai jam gimė Terachas. 25Terachui gimus, Nahoras gyveno šimtą devyniolika metų ir turėjo kitų sūnų bei dukterų.
26Terachas buvo septyniasdešimtmetis, kai jam gimė Abromas, Nahoras ir Haranas.
Teracho palikuonys
27Štai Teracho palikuonys. Terachui gimė Abromas, Nahoras ir Haranas. O Haranui gimė Lotas. 28Haranas mirė gimtajame krašte – chaldėjų Ūre anksčiau už savo tėvą Terachą. 29Abromas ir Nahoras vedė. Abromo žmona buvo Saraja, o Nahoro – Milka, Milkos ir Iskos tėvo Harano duktė. 30Saraja buvo nevaisinga ir neturėjo vaikų.
31Terachas pasiėmė sūnų Abromą, vaikaitį Lotą, Harano sūnų, savo marčią Sarają, Abromo žmoną, ir išėjo su jais iš chaldėjų Ūro į Kanaano kraštą. Atėję į Haraną, jie ten apsigyveno. 32Terachas gyveno du šimtus penkerius metus. Terachas mirė Harane.